Beschrijving zwarte ooievaar

Leefgebied

De soort komt voor van Europa (vooral in Duitsland) tot Zuid-Afrika. In de Belgische Ardennen is de zwarte ooievaar een broedvogel. Nederland ligt aan de noordwestelijke rand van het natuurlijk verspreidingsgebied en heeft in het verleden zwarte ooievaars gehad. Door het verlies van ooibossen langs de rivieren is daar echter een eind aangekomen. Thans is hier de zwarte ooievaar geen broedvogel meer, maar in het rivierengebied is hij wel een schaarse maar regelmatige gast, die bovendien steeds vaker wordt aangetroffen.

Hij leeft in oude bossen waar weinig mensen komen. De zwarte ooievaar bouwt zijn nest in hoge bomen in de buurt van een open plek, zodat hij makkelijk naar zijn nest kan vliegen.

Uiterlijk

De zwarte ooievaar is een grote vogel die122 cm kan worden. Hij heeft rode poten en een rode snavel snavel. Het verenkleed van de zwarte ooievaar is, zoals de naam al doet vermoeden, bijna volledig zwart op een witte buik na. De poten en de snavel zijn rood. De zwarte ooievaar is erg zeldzaam en de dierentuinen houden dan ook een stamboek bij van deze vogelsoort. 

Wetenswaardigheden

  • Zwarte ooievaars zijn trekvogels die grote afstanden af kunnen leggen.
  • In Zuid-Afrika worden zij vaak tezamen met de wat kleinere, ook grotendeels zwarte Abdims ooievaar aangetroffen.

Voedsel in de natuur

De zwarte ooievaar voedt zich met vissen, amfibieën, kleine zoogdieren, reptielen en schaaldieren.

Gedrag

De zwarte ooievaar heeft een partner voor het leven. De tweetallen leven wel in grote kolonies. In de winter trekt de zwarte ooievaar naar Afrika, Senegal of Mali om te overwinteren.
Alle vogels hebben een "ingebouwd kompas gebaseerd op het magnetisme van de aarde.

Predatie

Vooral de kuikens worden het meest bedreigd door grote roofvogels. De ouders jagen in de nabije omgeving om dit te voorkomen.

Bedreiging

Men hoopt dat door natuurontwikkeling in projecten als de Gelderse poort een geschikt biotoop ontstaat. Omdat de zwarte ooievaar met name in Polen, bijvoorbeeld in de nationale parken van de Biebrza en Bialowieza in aantal toeneemt, is er een kans dat deze soort in Nederland als broedvogel zal terugkeren.

Bronnen

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License