Beschrijving tweevingerige luiaard

Leefgebied

Het verspreidingsgebied van tweevingerige luiaards ligt in het noorden van Zuid-Amerika en omvat het zuid-oosten van Colombia, het oosten van Ecuador, het noorden van Peru, het gebied ten zuiden van de Orinoco in Venezuela, Guyana, Suriname, Frans-Guyana en het gebied ten noorden van de Amazone in Brazilië.

De meest zuidelijke verspreidingsgrens in de westelijke Amazone is niet volledig bekend. Af en toe zijn er waarnemingen van tweevingerige luiaards ver ten zuiden van de Amazone. Vooral in het westelijke Amazonegebied is er enige overlap met het verspreidingsgebied van de Hoffmannluiaards.

De tweevingerige luiaards komen het meest voor in de vochtige tropische regenwouden van de laaglanden van het Amazonebekken, maar ook tot op een hoogte van 2438 m. Het leefgebied wordt gekenmerkt door veel neerslag van meer dan 2000 mm per jaar en korte droge seizoenen. Het volledige verspreidingsgebied is ongeveer 4,2 miljoen vierkante kilometer.

De bevolkingsdichtheid varieert. Bij de Sinnamary rivier in Frans-Guyana leven ongeveer 0,9 dieren per vierkante kilometer, maar dit kan ook oplopen tot 4,5. In de regio rond Manaus leven 0,13 individuen per hectare en in Mamirauá in de Braziliaanse staat Amazonas leven tot 0,88 dieren per hectare in een vergelijkbaar gebied.

Uiterlijk

Tweevingerige luiaards hebben een kop-romplengte van 54 tot 88 cm. De extreem korte en nauwelijks beweegbare staart is tussen 0,9 en 2 cm lang. Het gewicht varieert van 6,5 tot 11,8 kg. Hiermee zijn ze iets groter dan hun verwanten de Hoffmannluiaards. De verschillen tussen de seksen zijn maar klein, de vrouwtjes zijn iets groter dan de mannetjes.

De kop heeft een afgerond profiel en is over het algemeen klein, maar langer dan die van de drievingerige luiaards. De oren zijn klein, ongeveer 2,8 cm lang, en niet van buitenaf zichtbaar.

Het gebit bestaat uit kleine, eenvoudige kiezen die steeds doorgroeien maar voortdurend worden afgeslepen door het kauwen van voedsel. Om een gebrek aan scherpe tanden te compenseren, hebben tweevingerige luiaards verharde lippen waarmee ze bladeren kunnen afsnijden.

De vacht heeft slechts een enkele laag. De bovenvacht bestaat uit haren tot 17 cm lang. Ze zijn meestal grijsbruin van kleur, waarbij de buik vaak lichter lijkt dan de rug. De kop is lichtbruin en kaal en heeft een leerachtige textuur.

Afhankelijk van de lichtinval glinstert de vacht, vooral in het regenseizoen, een beetje groen. Dit is terug te voeren op een symbiose met algen die in de vacht leven, waarbij deze symbiose deels dient als camouflage tegen roofdieren. De scheiding van de vacht ligt niet op de rug zoals bij andere zoogdieren, maar op de buik, net zoals bij andere luiaards. Dit zorgt ervoor dat het regenwater beter kan wegvloeien.

De ledematen zijn extreem lang. Aan de voorpoten hebben ze twee lange, gebogen klauwen en aan de achterpoten drie. De ledematen zijn ongeveer even lang.

Het gezichtsvermogen is slecht ontwikkeld en alleen bedoeld voor korte afstanden tot 4 m. Er zijn maar een paar geluiden bekend. Welpen roepen hun moeder als ze van elkaar gescheiden zijn. De geluiden bestaan uit lage frequenties van ongeveer 1,4 kHz. Tot nu toe is van volwassen dieren alleen gesis bekend.

Voortbeweging

De bewegingen zijn over het algemeen traag, met een snelheid van slechts 0,5 to 0,6 km per uur met een maximum van 1,6 km per uur.

De boomtoppen worden meestal alleen verlaten om van locatie te veranderen, maar dit gebeurt vaak via de takken of met behulp van hangende lianen.

Op de grond zijn ze nogal onhandig en bewegen ze zich op de ellebogen en onderarmen voort.

Wetenswaardigheden

  • Luiaards worden de langzaamste dieren op aarde genoemd.
  • Door het ontbreken van een ondervacht komen parasieten bij tweevingerige luiaards niet zo vaak voor als bij drievingerige luiaards. 
  • Tweevingerige luiaards hebben aan de voorpoten twee lange, gebogen klauwen en aan de achterpoten drie.

Voedsel in de natuur

Omdat het nachtdieren zijn is er weinig bekend over het dieet van tweevingerige luiaards in het wild. Maar net als hun familieleden, de Hoffmannluiaards, zijn het voornamelijk herbivoren.

Naast bladeren, fruit, peulvruchten, knoppen en bloemen, staan ook insecten, eieren, nestvogels en kleine gewervelde dieren op het menu. In gevangenschap eten ze ongeveer 350 gram per dag.

Af en toe worden er dieren waargenomen bij menselijke latrines. Dit dient mogelijk om de voeding aan te vullen met belangrijke voedingsstoffen zoals eiwitten of mineralen zoals zout.

Gedrag

De manier van leven van tweevingerige luiaards is niet voldoende onderzocht; de meeste gegevens zijn gebaseerd op observaties van dieren in gevangenschap en niet van wilde dieren. Ze zijn 's avonds en 's nachts actief en leven solitair. Alleen moeder en jong leven samen.

Af en toe wordt tussen mannetjes agressief gedrag waargenomen dat fataal kan zijn. Daarbij worden zowel de scherpe klauwen als de hoektanden gebruikt.

Ze brengen bijna hun hele leven door in de boomtoppen van het regenwoud, ongeveer 24 tot 30 m boven de grond. Tweevingerige luiaards klampen zich vast aan takken met hun sterk gebogen klauwen, een positie die evenwichtsproblemen door heen en weer bewegende takken doet verminderen en energie bespaart. Als ze rusten liggen ze vaak met hun onderrug op een tak en houden ze zich met één tot drie ledematen vast.

Ze rusten 75% van de dag, waarvan meer dan de helft slapend wordt doorgebracht. De rest van de activiteiten bestaat uit eten en het zich verzorgen.

Vanwege de trage spijsvertering hoeven tweetenige luiaards slechts om de 3,4 tot 4,6 dagen te poepen. Dit doen ze op de grond en meestal bij de stam van de boom. Ze klimmen met hun kop naar beneden uit de boom. In tegenstelling tot de drievingerige luiaards begraven ze hun uitwerpselen niet. Hierdoor ontstaat een kleine heuvel rond de boom.

Predatie

De belangrijkste predatoren zijn Zuid-Amerikaanse coati's, jaguars, boomkatten, ocelotten en anaconda's. Van de vogels is vooral de harpij een belangrijke predator. 

Het grootste gevaar om ten prooi te vallen aan roofdieren is wanneer de tweevingerige luiaard uit de boom klimmen.

Voortplanting in de natuur

De voortplanting van tweevingerige luiaards is weinig onderzocht. De vrouwtjes worden geslachtsrijp rond de leeftijd van drie jaar, de mannetjes pas rond de vier en een half jaar. De paartijd is het hele jaar door, met een oestrus om de 32 dagen.

Na een draagtijd van tien maanden baart het vrouwtje een jong en de bevalling duurt ongeveer 35 minuten. Het geboortegewicht is ongeveer 360 gram en de lengte van het jong bedraagt 21 tot 25 cm.

Ze worden met de ogen open geboren en met een iets donkerdere vacht dan volwassen dieren. Ze zijn gedeeltelijk in staat om te klimmen en klimmen zelfstandig naar de buik van de moeder (nestvlieders).

Jongen brengen de eerste negen tot tien maanden van hun leven door op de buik van de moeder, waardoor de jongen beschermt worden.

De jongen beginnen al na vier tot vijf weken vast voedsel te eten, waarvan het aandeel geleidelijk toeneemt. Na drie tot vijf maanden, wanneer de jongen ongeveer 15% van het gewicht van een volwassen dier hebben bereikt, worden ze gespeend.

De dieren zijn volgroeid op tweeënhalfjarige leeftijd. Het interval tussen twee geboorten is 16 maanden. Er is weinig bekend over de levensverwachting in het wild. Dieren in gevangenschap worden soms meer dan 25 jaar oud, de hoogste gedocumenteerde leeftijd is ongeveer 50 jaar.

Bedreiging

Er zijn geen grote bedreigingen bekend voor de populaties tweevingerige luiaards.

Vanwege de manier van leven hoog in de bomen en hun langzame bewegingen worden ze zelden waargenomen en bejaagd. In Frans-Guyana is de jacht voor voedsel toegestaan, maar alle handel is verboden. Sommige inheemse volkeren beschouwen het vlees van luiaards als taboe.

Lokale populaties kunnen worden getroffen door de vernietiging van het regenwoud. Vanwege het grote verspreidingsgebied worden tweevingerige luiaards niet als bedreigd beschouwd. De IUCN heeft deze soort geclassificeerd als "niet bedreigd".

Ze leven in tal van beschermde gebieden, waaronder het Saracá-Taquera National Forest in de Braziliaanse staat Pará. Bovendien worden ze relatief vaak gehouden in zoölogische instellingen.

Bronnen:

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.