Beschrijving tweekleurige reuzeneekhoorn

Leefgebied

De tweekleurige reuzeneekhoorn leeft van oorsprong in Nepal, het uiterste zuiden van China, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Cambodja, het Maleisische schiereiland, Indonesië en Java. Ze komen daar alleen voor in dicht beboste gebieden tot 2000 meter hoogte. Vooral in gebieden tussen 1900 - 2000 meter hoogte komen ze veel voor. Ze zijn erg gevoelig voor ontbossing en ze leven dan ook zelden in gebieden die door de mens zijn aangetast.

Uiterlijk

Belangrijke kenmerken van de tweekleurige reuzeneekhoorn zijn de grootte en de vacht. Met een gemiddeld is de kop-staartlengte van 79.8 cm en een gewicht van 1546 gram zijn ze één van grootste dieren uit de eekhoornfamilie. Ze zijn herkenbaar aan hun zwarte vacht die aan de borstzijde echter bruin is. Soms is de punt van de staart ook bruin. Mannetjes en vrouwtjes zien er hetzelfde uit. In tegenstelling tot andere eekhoorn soorten ligt de staart niet gekruld over de rug. In plaats daarvan slepen ze de staart achter zich aan.

Wetenswaardigheden

  • Het is één van grootste soort dieren uit de eekhoornfamilie.
  • De staart is niet gekruld over de rug. In plaats daarvan slepen ze de staart achter zich aan.
  • Mannetjes proberen vrouwtjes te lokken door het maken van ultrasone geluiden.

Voedsel in de natuur

Ze foerageren op de grond en eten fruit en noten.

Gedrag

Tweekleurige reuzeneekhoorns zijn dagdieren die bij voorkeur een nest in het bladerdek van een hoge boom maken. Zoals de meeste boomeekhoorns leven ze solitair hoewel ze tijdens het broedseizoen ook in paren en kleine groepjes worden gezien. Deze groepjes vertonen geen hiërarchie. Ze houden geen winterslaap en zijn het hele jaar door actief.

Ze communiceren door een reeks geluiden. Mannetjes proberen vrouwtjes te lokken door het maken van ultrasone geluiden. Ze slaan alarm door het maken van geluiden wanneer ze een predator waarnemen. Ze communiceren ook door geurtjes af te zetten door te urineren.

Predatie

Predatoren zijn slangen en roofvogels, waaronder kuifarenden. 

Voortplanting in de natuur

Het voortplantingsgedrag lijkt op dat van andere soorten boomeekhoorns. Wanneer een vrouwtje vruchtbaar is zullen meerdere mannetjes met haar paren waarbij de mannetjes elkaar proberen te verjagen. Doordat meerdere mannetjes met hetzelfde vrouwtje paren is het niet ongewoon dat jongen uit hetzelfde nest een verschillende vader hebben. 

Een vrouwtje krijgt 2 keer per jaar, na een korte draagtijd van 31 dagen, 1-2 jongen. De jongen worden geboren van april tot mei of augustus-september en worden na 5 weken gespeend. Mannetjes helpen niet mee met de verzorging van de jongen. Vrouwtjes zijn na 3 jaar geslachtsrijp. In gevangenschap kunnen ze 18 jaar worden.

Bedreiging

De tweekleurige reuzeneekhoorns worden bedreigd door de jacht en verlies van leefgebied door ontbossing. In het verleden werden ze veel verkocht op voedselmarkten in Laos. De IUCN heeft deze diersoort als Bijna bedreigd geclassificeerd.

Bronnen:

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.