Beschrijving trompetneushoornvogel

Leefgebied

Trompetneushoornvogels leven in kleine groepjes in de tropische, groenblijvende en dichte bossen van Angola, Botswana, Burundi, Kongogebied, Kenia, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Tanzania, Zambia en Zimbabwe. Ze komen voor tot op een hoogte van 2200 meter.

Uiterlijk

Het zijn middelgrootte neushoornvogels van 58 tot 65 cm. Opvallend is de witte borst en de grote vuilwitte snavel. Vooral het mannetje heeft een opvallend grote "hoorn" op de bovensnavel. De hoorn van het vrouwtje is kleiner. De ogen zijn rood en rond de ogen is een roze naakte huid te zien. De mannetjes wegen 600 tot 940 gram en de vrouwtjes 450 tot 670 gram. De spanwijdte bedraagt 60 tot 62 cm.

Wetenswaardigheden

  • De trompetneushoornvogel is genoemd naar het geluid wat hij voortbrengt.
  • Het nest wordt afgezien van een smalle spleet dichtgemetseld met modder en uitwerpselen met het vrouwtje binnenin.

Voedsel in de natuur

Ze voeden zich in hoofdzaak met allerhande fruit en insecten, zoals termieten, die ze in de bomen aantreffen. 

Gedrag

Trompetneushoornvogels leven in groepjes van 2 tot 5 vogels hoewel ze soms ook in groepen van 50 vogels worden gezien. Ze zitten vaak een hele dag in dezelfde boom vruchten te eten om de volgende dag naar een andere boom te gaan.

Voortplanting in de natuur

Trompetneushoornvogels broeden jaarlijks en het broedseizoen loopt van september tot en met januari met een piek in de maanden oktober en november.

Als nestplaats gebruiken ze natuurlijke holtes in bomen. Het nest wordt afgezien van een smalle spleet dichtgemetseld met modder en uitwerpselen met het vrouwtje binnenin. Er worden 2 eieren gelegd die door het vrouwtje in 30 dagen worden uitgebroed. In die tijd wordt het vrouwtje, door de smalle spleet, door het mannetje gevoerd.

De jongen blijven 50 dagen in het nest waarna ze nog een week in de buurt van nest blijven voordat ze met de ouders meegaan om voedsel te zoeken. Het vrouwtje verblijft dus in totaal 80 dagen in het dichtgemetselde nest.

Ze worden 20 jaar.

Bedreiging

De grootte van de populatie is niet gekwantificeerd, maar er is geen aanleiding te veronderstellen dat de soort bedreigd wordt in zijn voortbestaan, daarom staat de trompetneushoornvogel als "niet bedreigd" op de Rode Lijst van de IUCN.

Bronnen:

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.