Beschrijving steppevos

Leefgebied

De steppevos leeft ten oosten van de rivier de Wolga in een breed gebied van Centraal-Azië, met inbegrip van Turkestan, Afghanistan, Mongolië, Tibet, Transbaikal en het noorden van Mantsjoerije. Hij leeft op de steppen en in half-woestijnen. Agrarische gebieden, bergen, bossen en gebieden met dichte vegetatie worden vermeden. Hij neemt vaak holen in gebruik die door andere dieren (Tarbagan marmotten) zijn gegraven.

Uiterlijk

De steppevos is iets kleiner dan de rode vos terwijl de poten en de oren groter zijn. De kleur is overwegend grijs tot roodachtig grijs met een zilveren ondertoon op de bovenkant, terwijl de onderkant wit is met een gele ondertoon. De kin is wit en de vacht is dik en zacht. De grote, puntige oren zijn breed aan de basis. De kop-romplengte bedraagt 50-60 cm terwijl de staart 25-35 cm lang is. Het dier weegt 2.5-3 kg. Hij heeft kleine tanden.

Wetenswaardigheden

Net als de meeste andere vossensoorten heeft de steppevos hoog ontwikkelde, grote, brede oorschelpen waarmee deze gemakkelijk kleine prooien zoals knaagdieren kan opsporen.

Deze vos heeft zich aangepast aan het droge klimaat waarin hij leeft en heeft maar weinig water nodig om te overleven. Het grootste deel van het vocht dat hij nodig heeft, komt uit het voedsel.

Voedsel in de natuur

De steppevos is een carnivoor. Knaagdieren vormen zijn grootste bron van voedsel. Verder eet hij vogels, insecten en planten. Hij springt met een boogje bovenop zijn prooi die dan minder kans heeft om te ontsnappen. Met zijn brede oren weet hij door geritsel de aanwezigheid van een knaagdier te lokaliseren.

Omdat ze niet kunnen jagen in dikke sneeuwlagen, zullen ze tijdens barre weersomstandigheden schuilen in hun holen of naar het zuiden trekken (tot wel 600 km) naar gebieden waar minder sneeuw ligt. 

Gedrag

Steppevossen leven in paren en kleine groepen. Deze dieren zijn  socialer dan de meeste andere vossensoorten. Afhankelijk van hun omgeving hebben deze dieren een territorium wat kan variëren tussen de 1 en de 40 km2. Het zijn vooral nachtdieren. Overdag verblijven ze vaak in een ondergronds hol wat beschutting biedt tegen de hitte. Meestal hebben deze dieren meerdere holen tot hun beschikking binnen hun territorium die dienen als vluchtplaatsen voor roofdieren.

Predatie

Natuurlijke vijanden van zijn wolven, arenden, buizerds en oehoes.

Voortplanting

De paartijd loopt van januari tot maart en de draagtijd bedraagt 49-60 dagen. Het vrouwtje maakt in eerste instantie een geboortehol dat soms gedeeld wordt met andere drachtige vrouwtjes, maar zodra er meerdere jongen geboren zijn brengt ze deze onder in een nieuw hol. 

Meestal worden er 2 tot 6 jongen geboren, maar er zijn enkele gevallen bekend waarbij 11 jongen ter wereld kwamen. Men vermoedt dat de mannetjes helpen bij het grootbrengen van de jongen. Tijdens het paarseizoen vechten de mannetjes onderling maar ze blijven wel bij hun familiegroep.

In de natuur wordt de steppevos ongeveer 9 jaar. In gevangenschap wel 13 jaar.

Bedreiging

Er wordt op steppevossen gejaagd om hun vacht. In veel van de landen waar de steppevos voorkomt is de jacht een traditionele en commerciële bezigheid. Deze vos wordt dan ook bedreigd door overbejaging. Een andere bedreiging vormt het verlies aan leefgebied door overbegrazing door vee en landschapsontwikkeling zoals de aanleg van wegen, huizenbouw en mijnbouw. Ook het teruglopen van het aantal marmotten, waarvan de steppevos de holen gebruikt, vormt een bedreiging.

Bronnen:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.