Beschrijving sneeuwuil

Leefgebied

De sneeuwuil komt voor in Alaska, Canada, Groenland, Scandinavië, Rusland en Siberië. Hij leeft daar in open toendra en zoetwater moerassen. In de winter als het voedsel schaars is trekken de sneeuwuilen naar het zuiden, waar een warmer klimaat heerst.

Uiterlijk

De sneeuwuil wordt gekenmerkt door zijn witte kleur, gele ogen en zwarte snavel. Elk dier ziet er anders uit, de ene sneeuwuil heeft namelijk meer stippen dan de andere. Vrouwtjes en jonge dieren hebben meestal meer stippen dan de mannetjes. De poten zijn bedekt met witte veren, waardoor de uil tegen het koude weer beschermd wordt.

Voortbeweging

De sneeuwuil jaagt overdag en daarom is hij overdag vaak hoog in de lucht te vinden. Wanneer hij een prooi ziet, probeert hij deze te vangen door snel naar beneden te duiken.

Wetenswaardigheden

  • De sneeuwuil heeft ook op zijn poten veren, zo blijven zijn poten ook lekker warm.
  • Hij kan zijn kop wel 270 graden draaien waardoor hij makkelijker een prooi kan vinden.

Voedsel in de natuur

Sneeuwuilen zijn carnivoren. Zijn prooien zijn meestal lemmings en muizen, maar ze eten ook konijnen, zeevogels en vissen.

Gedrag

De sneeuwuil leeft solitair, alleen in het broedseizoen leven ze voor een korte periode samen. Om hun territorium af te bakenen maken mannetjes gebruik van geluid. Als een sneeuwuil bedreigd wordt begint hij te sissen.

Predatie

De mens is de meest belangrijke predator van de sneeuwuil. Ze worden door mensen gedood voor het vlees. Andere predatoren zijn vossen en wolven.

Voortplanting in de natuur

Het paarseizoen loopt van mei tot en met september. Het mannetje begint in deze periode met het vaststellen van een territorium en binnen dit territorium zoekt het vrouwtje een nestplaats. Als het nest klaar is begint het vrouwtje met het leggen van de eieren, dit doet ze met een interval van twee dagen. Uiteindelijk worden er drie tot elf eieren gelegd. Na het leggen van het eerste ei begint het vrouwtje met broeden, het gevolg hiervan is dat er dan ook om de paar dagen een ei uitkomt. Na ongeveer 32 tot 34 dagen komt het eerste ei uit. Als alle eieren zijn uitgekomen is het eerste jong al een stuk groter dan het jong dat als laatste geboren is.

Bedreiging

De sneeuwuil staat op appendix II van CITES. Dit betekent dat de handel in deze dieren heel goed in de gaten wordt gehouden. Deze dieren zijn momenteel niet met uitsterven bedreigd, maar als de handel niet gecontroleerd wordt kunnen ze in de toekomst wel met uitsterven worden bedreigd. De grootste bedreiging voor sneeuwuilen zijn botsingen met auto’s, hoogspanningskabels en vliegtuigen, schotwonden en verstrikking in vismateriaal.

Bronnen:

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.