Beschrijving roodstaartbuizerd

Leefgebied

De roodstaartbuizerd leeft van West-Alaska en Noord-Canada tot Panama en de Antillen. Het leefgebied van de roodstaartbuizerd is zeer gevarieerd en bestaat onder andere uit bladverliezende bossen, tropische regenwouden, naaldbossen, savannes, landbouwgebieden, parken en bergweiden. 

Uiterlijk

De kleur van de roodstaartbuizerd varieert van licht kastanjebruin tot donkerbruin. De buik is lichter dan de rest van het lichaam en heeft een donkere band. De zachte huid aan de rand van de snavel, de poten en de tenen zijn geel. De staart is roodbruin waaraan deze vogels hun naam te danken hebben. De jongen zien er net zo uit als volwassen exemplaren maar hebben geel-grijze ogen die donkerbruin worden als ze volwassen zijn.

Mannelijke roodstaartbuizerds zijn met een lengte van 45-56 cm en een gewicht van 700-1300 gram duidelijk kleiner dan de vrouwelijke vogels, die 50–65 cm lang zijn en 1100–1900 gram wegen. Bij roofvogels komt het vaker voor dat de vrouwtjes groter zijn dan de mannetjes. De spanwijdte bedraagt 122 cm.

Wetenswaardigheden

  • Deze vogels hebben hun naam te danken aan de roodbruine staart.
  • Ze vangen de prooi met een duikvlucht.
  • Uilen en roodstaartbuizerd vechten vaak om een nestplaats waarbij elkaars jongen worden gedood en de eieren kapot worden gemaakt.

Voedsel in de natuur

Een roodstaartbuizerd vindt zijn prooi door vliegend de grond af te zoeken of door de omgeving af te speuren vanuit een hoge boom of vanaf een telefoonpaal. Wanneer een prooi wordt gezien, vangt de roodstaartbuizerd het dier met een duikvlucht.

Ze hebben een verscheidenheid aan prooien die ze met hun krachtige klauwen vangen. Rond de 80% van hun voedsel bestaat uit kleine knaagdieren. Verder eten ze reptielen en vogels. Epauletspreeuwen zijn vaak het slachtoffer omdat deze een makkelijke prooi vormen wanneer ze hun nest aan het bewaken zijn.

Gedrag

Roodstaartbuizerds zijn dag en nacht actief en blijven als paartje jarenlang samen in hetzelfde gebied. Ze zijn erg territoriaal. Hun habitat varieert in grootte van 0,85 tot 3,9 vierkante kilometer, afhankelijk van de hoeveelheid voedsel, roest- en nestplaatsen. 

Het vrouwtje is het meest agressief bij de verdediging van het nest terwijl het mannetje het meest agressief is bij de verdediging van het leefgebied. Ze zweven regelmatig hoog in de lucht op zoek naar indringers.

Predatie

Natuurlijke vijanden zijn de Amerikaanse oehoe en kraaiachtigen.

Voortplanting in de natuur

De roodstaartbuizerd is met drie jaar geslachtsrijp. Het zijn monogame vogels die voor vele jaren samen een paartje vormen. Alleen als één van de vogels dood gaat, zoeken ze een nieuwe partner. Voor het paren vliegt het paartje eerst zo'n 10 minuten in cirkels rond. Nadat ze geland zijn strijken ze elkaars veren glad. Daarna gaan ze paren. 

De nesten, die meerdere jaren gebruikt worden, zijn 70 tot 100 cm in diameter en soms wel 90 cm hoog. Ze worden door zowel het mannetje als het vrouwtje gebouwd en bevinden zich 4 tot 21 meter boven de grond. Als er geen bomen zijn bouwen ze het nest op een rotsrichel of een gebouw. Het nest wordt gemaakt van takjes en bekleed met schors, dennennaalden, maïskolven, kaf, stengels en ander zacht plantaardig materiaal.

Uilen en roodstaartbuizerd vechten vaak om een nestplaats. Daarbij worden elkaars jongen gedood en de eieren kapot gemaakt in de hoop dat ze het nest kunnen overnemen.

In de eerste week van april worden om de andere dag 1 tot 5 eieren gelegd die in 28-35 dagen worden uitgebroed. De eieren worden door beide ouders uitgebroed maar het mannetje broedt de meeste tijd. Wanneer het vrouwtje op het nest zit brengt het mannetje haar voedsel. Wanneer de eieren zijn uitgekomen zorgt het vrouwtje voor de kuikens terwijl het mannetje voor voedsel zorgt. Het vrouwtje voert de jongen door het eten in stukjes te scheuren.

Na 42 tot 46 dagen verlaten de jongen het nest maar blijven ze nog dicht bij de ouders. Na 10 weken vliegen ze uit. In het wild kunnen deze buizerds 21 jaar worden.

Bedreiging

De grootste bedreigingen voor de roodstaartbuizerd zijn de jacht, botsingen met auto's en menselijk ingrijpen tijdens het nestelen. Ieder jaar komen er ook een aantal buizerds om door loodvergiftiging door het eten van voedingsmiddelen die lood bevatten. De IUCN heeft deze vogelsoort als niet bedreigd geclassificeerd.

Bronnen:

Creative Commons License
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.