Beschrijving roodhandtamarin

Leefgebied

De roodhandtamarin komt voor in het noordoosten van de Amazonebekken, ten oosten van de Rio Negro en de Rio Branco, in Noord-Brazilië, Suriname, Guyana en Frans-Guyana. Ze komen hier voor in moerasbossen en troposche regenwouden die al dan niet zijn aangetast door mensen. Ze schuwen de aanwezigheid van mensen dan ook niet. Ze houden zich vooral langs de bosranden op in hoge bomen.

Uiterlijk

De roodhandtamarin heeft een zwart gezicht en een zwarte rug, die oranjerood gemarmerd is. De handen en voeten zijn geel of goudoranje van kleur.

Voortbeweging

De roodhandtamarin leeft voornamelijk in bomen. Hij kan goed springen waarbij hij zijn staart gebruikt om zijn evenwicht te bewaren. Hij kan sprongen maken van 18 meter vanuit een boom naar de grond zonder dat hij enig letsel oploopt.

Voedsel in de natuur

De voeding bestaat uit vruchten, zaden, nectar, spinnen, hagedissen en kikkers. Ze zoeken hun voedsel bij voorkeur tussen open boomkruinen bij elkaar. 

Gedrag

De roodhandtamarin leeft alleen of in familiegroepjes van 2 tot 15 dieren, maar meestal niet meer dan 8 dieren. De gemiddelde groepsgrootte van roodhandtamarins bestaat echter uit vijf dieren. Een dominante vrouwtje staat aan het hoofd van de groep. 

Predatie

Zijn natuurlijke vijanden zijn kleine katten, roofvogels en slangen.

Voortplanting in de natuur

Het dominante vrouwtje, dat met één of meerdere mannetjes paart, is de enige die zich voortplant. Echter soms paren meerdere vrouwtjes met één mannetje. De jongen worden, wanneer ze niet gezoogd worden, door alle volwassen leden van een groep verzorgd.

Bedreiging

De roodhandtamarin profiteert van het zeldzamer worden van het verwante mantelaapje (Saguinus bicolor), die tegenwoordig enkel nog voorkomt in de omgeving van Manaus. Aan de rand van het verspreidingsgebied van het mantelaapje neemt de roodhandtamarin steeds meer de plaats in van deze bedreigde apensoort, waardoor de populaties van het mantelaapje lastig herstellen.

Bronnen

  • Zodiac Animals
Creative Commons-Licentie
Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie