Beschrijving raaf

Leefgebied

De raaf is een van de meest wijdverspreide vogels. Hij wordt aangetroffen in Noord-Europa, Groot-Brittannië, de kustgebieden van Groenland, IJsland, Noord-Scandinavië, van Oost- en Centraal-Azië tot de Stille Oceaan en zuidwaarts tot de Himalaya en het noordwesten van India en de Iraanse regio, in het oosten en noordwesten van Afrika, op de Canarische eilanden en Noord- en Midden-Amerika tot in het zuiden aan Nicaragua toe. Toch is hij zeldzaam of uitgeroeid in Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Denemarken.

De habitat bestaat uit open landschappen zoals boomloze toendra's, zeekusten, kale rivieroevers, rotswanden, bergbossen, vlaktes, woestijnen en bossen met kreupelhout. In Noord-Amerika komen ze voornamelijk in het wild voor terwijl kraaien daar ook in bewoonde gebieden voorkomen. In sommige gebieden zijn raven echter gewend geraakt aan mensen en komen ze ook in door mensen bewoonde streken voor.

Uiterlijk

Raven zijn de grootste zangvogels. Het zijn grote zwarte vogels met een wigvormige staart en om de hals een dichte verenkraag die een rol speelt bij de sociale communicatie.

De kop-staartlengte bedraagt 69 centimeter, de spanwijdte is 1,20 meter en het gewicht 0,69 tot 1,63 kg. Ze zijn duidelijk groter dan de zwarte kraai en de roek. De snavel is ook in verhouding wat zwaarder en licht gekromd. In de vlucht zijn ze te herkennen aan hun, naar verhouding, wat grotere kop en de breder uitwaaierende, ruitvormige staart. Ook vliegen ze hoger en met een tragere vleugelslag en zweven ze geregeld even, waar een kraai meer doelgericht ergens naar toe vliegt. Het geluid wat ze maken is lager dan bij kraaien. 

Mannetjes en vrouwtjes zien er hetzelfde uit, hoewel de vrouwtjes iets kleiner kunnen zijn.

Voortbeweging

Raven lopen op de grond en vliegen. Ze kunnen tijdens het vliegen goed zweven.

Wetenswaardigheden

  • De raaf is een van de meest wijdverspreide vogels.
  • Ze staan bekend om hun intelligentie en complexe sociale gedrag. Bij nieuwe problemen zijn ze in staat om op innovatieve wijze oplossingen te bedenken.
  • Raven zijn de grootste zangvogels.
  • Indringers in het territorium worden verjaagd en kilometers achtervolgd waarbij er ook luchtgevechten worden gehouden.

Gedrag

Hoewel raven meestal alleen of in paren leven, foerageren ze in gebieden waar veel voedsel is, vaak in grote groepen. Vrijgezelle vogels slapen ook vaak in een groep. Nestelende paren hebben een territorium waarvan de grootte afhankelijk is van de voedselvoorraad. Indringers worden verjaagd en kilometers achtervolgd. Dikwijls worden er ook luchtgevechten gehouden.

Het zijn geen trekvogels maar soms trekken ze tijdelijk naar een ander gebied om extreme weersomstandigheden te vermijden. Raven slapen op rotsrichels of in grote bomen. Er zijn ook nesten gezien op elektriciteitsmasten, in stedelijke gebieden en op reclamezuilen om maar een paar voorbeelden te noemen. 

Ze maken diverse soorten geluiden voor verschillende doeleinden waaronder sociale contacten. Voorbeelden zijn geluiden die ze maken bij gevaar, tijdens de jacht, de balts en het nabootsen van geluiden van andere dieren hoewel dit laatste niet echt bewezen is. Jonge vogels oefenen al met het hele repertoire. Ze nemen hun omgeving waar door zicht, reuk en gehoor.

Predatie

Er wordt niet vaak op raven gejaagd, zelfs niet op de eieren en de jongen. De enige predatoren die op de jonge vogels jagen zijn grote haviken, adelaars, andere raven, uilen en Amerikaanse marters. Nesten worden wel aangevallen door steenarenden, Amerikaanse oehoes en coyotes.

Voedsel in de natuur

De raaf is een typische alleseter die op de grond foerageert. Hij leeft vooral van knaagdieren, insecten en larven, wormen, jonge vogels, mosselen en aangespoelde vissen. Ook plantendelen als bessen en fruit en mest van onder andere wolven staan op het menu. Ze eten ook heel graag kadavers en eten dan ook de insecten op die daarop zitten. Jonge vogels beginnen zodra ze het nest hebben verlaten te experimenteren met allerlei soorten eetbare en niet-eetbare voorwerpen.

Voortplanting 

In de herfst en in de winter leven raven in grote groepen, maar zodra het broedseizoen begint eisen koppeltjes een territorium op. Een paartje blijft een heel jaar bij elkaar maar het is niet bekend of ze paartjes voor het leven vormen. Afhankelijk van de duur van de winter loopt de broedperiode van half februari tot en met mei. Maar de meeste paartjes broeden in maart tot en met april.

Het nest bouwen ze bij voorkeur in een hoge boom en ze gebruiken hetzelfde nest tientallen jaren lang waarbij het ieder jaar wat wordt uitgebreid. Het nest wordt meestal gemaakt van takken en is asymmetrische van vorm. Het heeft aan de buitenkant een lengte van 40 tot 153 cm en een breedte 20 tot 61 cm. Binnenin heeft de nestholte een doorsnede van 22 tot 40 cm en een diepte van 13 tot 15 cm.

Ze leggen 3 tot 7 eieren die in 20 tot 25 dagen worden uitgebroed. Na 5 tot 7 weken verlaten de jongen het nest. Ze blijven dan nog een week of langer in de buurt van de ouders. De raaf kan in de natuur een jaar of 13 worden. Van tamme exemplaren in de Tower of London zijn leeftijden van 44 jaar geregistreerd. 

Bedreiging

Raven worden door mensen verjaagd en gedood omdat ze lammeren en gewassen zouden opeten. Ze worden vaak doodgeschoten, vergiftigd of komen in vallen terecht. Lokaal zijn raven gedood ter bescherming bedreigde diersoorten zoals woestijnschildpadden en Canadese kraanvogels. De IUCN heeft raven geclassificeerd als "Niet bedreigd".

Bronnen:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.