Beschrijving Puna-ibis

Leefgebied

Puna-ibissen leven op een hoogte van 3100 tot 4800 meter in het Andesgebergte in het westen en zuiden van Peru, het westen van Bolivia en het uiterste noorden van Chili en Argentinië. Ze komen voor in moerassige gebieden, weiden, langs de randen van meren en rivieren maar ook op graslanden in de heuvels verder weg van water.

Uiterlijk

De Puna-ibis is ongeveer 56 centimeter lang. Deze overwegend donkere vogel heeft bruinpaarse, glanzende veren. De vleugels en de staart hebben een metaalachtige gloed met paarse en groene tinten. Door de rode snavel onderscheidt hij zich van de zwarte ibis die een bruine snavel heeft. De poten zijn zwart en de ogen rood. Op de kop en de nek zitten lange veren.

Het zijn middelgrote vogels van 45 tot 60 cm. De spanwijdte bedraagt 80 tot 105 cm. Er zijn geen uiterlijke verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes, al zijn de vrouwtjes wel vaak wat lichter van bouw dan de mannetjes. Mannetjes wegen 600–730 gram en vrouwtjes 470–550 gram.

Wetenswaardigheden

  • De Puna-ibis heeft zijn naam te danken aan het gebied Puna, een hoogvlakte in het noorden van Argentinië dat ligt tussen het hooggebergte van de west en oost Andes.
  • Net als andere waadvogels hebben ibissen lange tenen waardoor hun gewicht verspreid wordt en ze niet wegzakken in modder.
  • De lange gebogen snavel is een ideaal hulpmiddel om in de modder te zoeken naar kikkers, slakken en insecten.

Voedsel in de natuur

Puna-ibissen voeden zich voornamelijk met kleine (water)diertjes, wormpjes en insecten, die in de modder of in ondiep water leven. Puna-ibissen zijn voor hun voedsel dan ook altijd aangewezen op de directe nabijheid van water. 

Gedrag

Het zijn sociale vogels die bij voorkeur in groepen van enkele honderden exemplaren leven en broeden. In de broedtijd bestaan de kolonies vaak uit meer dan 1000 vogels.

Predatie

Predatoren zijn o.a. roofvogels en aligators. 

Voortplanting in de natuur

Puna ibissen broeden in kolonies, samen met andere vogelsoorten. De broedperiode verschilt per geografische locatie. Bij het Junínmeer in Peru broeden ze van april tot juli, terwijl in het zuiden tussen november en februari wordt gebroed. Het nest wordt in het riet gemaakt van takjes, cypergrassen, lisdodden, russen (grassen) en bladeren. Het vrouwtje legt 2 tot 3 eieren die 100 gram wegen en 130 mm lang zijn en die in 22 tot 24 dagen worden uitgebroed. Beide ouders voeren de jongen. Er wordt in kolonies, samen met andere vogelsoorten, gebroed.

In het wild worden Puna-ibissen 18 jaar.

Bedreiging

De populatie wordt geschat op 10.000-15.000 vogels, wat neerkomt op 6.700-10.000 volwassen exemplaren. De verwachting is dat de populatie zal dalen als gevolg van verlies van leefgebied. De IUCN heeft Puna-ibissen geclassificeerd als niet -bedreigd.

Bronnen:

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.