Nederlandse Vereninging van Dierentuinen

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) is in 1966 opgericht. Via de NVD werken de 15 grote Nederlandse dierentuinen samen op het gebied van beleid, uitwisseling van informatie, educatie, onderzoek en natuurbehoud. De kleinere dierentuinen in Nederland zijn verenigd in Dier en Park.

Leden van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

Nvd: Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

Bron:nen

Creative Commons Licentie
Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported licentie
Dierenrijk