IUCN Nederlands Comité

IUCN Nederlands Comité (IUCN NL) is de samenwerkingsorganisatie van de 35 in Nederland gevestigde leden van IUCN, de International Union for Conservation of Nature.

IUCN NL vormt de brug tussen maatschappelijke organisaties, de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap op allerlei onderwerpen die te maken hebben met het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit. Met diezelfde partners werkt IUCN NL samen om deze kennis toe te passen. Op die manier probeert IUCN NL te komen tot een constructieve bijdrage van Nederland aan de oplossing van mondiale natuur- en milieuvraagstukken.

IUCN NL zet ook zelf projecten op waarin onderzocht wordt hoe Nederland bijdraagt aan de toename (of het verlies) van biodiversiteit. Verder biedt IUCN NL financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties - voornamelijk in ontwikkelingslanden - die zich richten op het behoud van de natuur en de verbetering van het milieu in relatie tot armoedebestrijding.

De Millennium Ecosystem Assessment is richtinggevend voor het strategieplan 2006-2010.

Historie

De organisaties die deel uitmaken van IUCN NL kwamen voor het eerst bijeen in 1978. Sinds 1983 wordt IUCN NL ondersteund door een bureau dat gevestigd is in Amsterdam. In 1996 werd IUCN Nederlands Comité formeel door IUCN erkend als een Nationaal Comité van IUCN.

Over IUCN

IUCN (the International Union for Conservation of Nature) is de enige natuurbeschermingsorganisatie die zowel staten als niet-gouvernementele organisaties (ngo's) als leden heeft. Daarnaast beschikt de unie over een groot internationaal netwerk van wetenschappers, die zijn verdeeld over zes commissies. Deze zes Internationale Commissies van IUCN vormen gezamenlijk een internationaal netwerk van meer dan 10.000 wetenschappelijke vrijwilligers op het gebied van behoud van biodiversiteit, beheer van natuurlijke hulpbronnen, soorten, beleid, recht en voorlichting. IUCN staat sinds de oprichting in 1948 voor natuurbehoud in een rechtvaardige wereld. IUCN definieert beschermde gebieden en is bekend van de Rode Lijst met bedreigde soorten. IUCN beïnvloedt beleid, ondersteunt lokale natuurorganisaties, voert waar nodig projecten uit en ontwikkelt internationaal natuur- en milieurecht, zoals de Convention on International Trade of Endangered Species (CITES) en de Convention on Biological Diversity (CBD).

Bron: https://www.iucn.nl/

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie