Wat is CITES?

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is een internationale overeenkomst tussen regeringen. Het doel is te garanderen dat internationale handel in wilde dieren en planten geen bedreiging is voor hun voortbestaan.

Door de wijdverbreide informatie van tegenwoordig over de bedreigde status van veel bekende diersoorten, zoals tijgers en olifanten, lijkt de noodzaak van een dergelijk verdrag vanzelfsprekend. Maar toen in zestiger jaren van de vorige eeuw de eerste ideeën voor CITES gestalte kregen, was de internationale discussie over de regulatie van handel in wilde planten en dieren relatief nieuw. Achteraf gezien, is de noodzaak voor het CITES duidelijk. De jaarlijkse waarde van de internationale handel in wilde planten en dieren wordt geschat op miljarden dollars waarbij het om honderden miljoenen planten en dieren gaat. De handel is divers, variërend van levende dieren en planten tot een enorme hoeveelheid producten die daar van afgeleid zijn, met inbegrip voedingsmiddelen, exotische lederwaren, houten muziekinstrumenten, hout, toeristische curiosa en medicijnen. De exploitatieniveaus van sommige dieren-en plantensoorten zijn hoog en de handel daarin, kan samen met andere factoren, zoals het verlies van leefgebied, leiden tot hevige aantasting van de populaties en kan er zelfs voor zorgen dat sommige soorten bijna uitsterven. Veel diersoorten in deze handel zijn niet bedreigd, maar het bestaan van een overeenkomst betreffende de duurzaamheid van de handel is belangrijk om deze soorten voor de toekomst te behouden.

Hoe werkt CITES?

CITES functioneert bepaalde controles uit te oefenen op de internationale handel in bepaalde dieren- en plantensoorten. Voor alle invoer, uitvoer en wederuitvoer van soorten die onder de conventie vallen moet geautoriseerd worden door middel van een vergunningenstelsel. Ieder lid van de conventie moet één of meer toezichtsorganen belasten met het beheer van dat vergunningenstelsel en zich door één of meer wetenschappelijke organen laten adviseren over de gevolgen van de handel voor de status van een soort.

Zoek

Taxonomie