Beschrijving marmereend

Leefgebied

De marmereend komt voor in Zuid-Spanje, Turkije, Marokko, Algerije, Tunesië, het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië tot in Pakistan.

Hij trekt onregelmatig over korte afstanden maar meestal blijft hij 's winters aan de kust of aan de rand van meren, in de ondiepe delen. In het broedseizoen verblijven en nestelen ze in ondiepe, kleine plassen met veel oever- en onderwatervegetatie of bij rustige zijrivieren in verder vrij droge gebieden.

Uiterlijk

De marmereend is 39 tot 42 cm lang, heeft een spanwijdte van 63 tot 70 cm en weegt 450 tot 590 gram.  De eend is lichtbruin van kleur met witachtige vlekken over heel zijn lijf en een donkere vlek rond het oog die doorloopt naar de nek. De vleugels zijn lang en zonder spiegel, de snavel lang, dun en zwart. De staart is lang, de poten zijn zwart. Het mannetje is te herkennen aan de verlengde veren aan de achterkant van de kop, als een soort beginnende kuif. Het vrouwtje heeft op de snavelbasis een groene vlek en mist de verlengde veren achter op de kop.

Wetenswaardigheden

  • De marmereend dankt zijn naam aan de witte vlekken op zin verenkleed.
  • Het mannetje is te herkennen aan de verlengde veren aan de achterkant van de kop.
  • Paartjes blijven bij elkaar totdat de eieren worden gelegd.
  • Marmereenden hebben een kuif achter op de kop.

Voedsel in de natuur

Het voedsel bestaat uit plantendelen, zaden, waterinsecten, larven, weekdieren en andere waterbeestjes. 

Gedrag

Buiten het broedseizoen leven marmereenden in kleine groepjes en soms in grote kolonies. Voordat marmereenden van de overwinteringsgebieden naar de broedgebieden trekken, vormen ze eerst paartjes, die tot het leggen van de eieren bij elkaar blijven.

In de vroege ochtend en 's avonds zoeken ze naar voedsel door middel te filteren met hun snavel, en overdag rusten ze.

Voortplanting

De marmereend broedt alleen of soms in kleine groepjes in struiken bij een meer of kleine plas, soms in vochtige graslanden. Verscholen in het riet wordt een nest gemaakt in een kuiltje wat bekleed wordt met gras en dons. Tegen deze tijd verlaat het mannetje het vrouwtje al weer. De 7 tot 10 geel- of bruinachtige eieren worden gelegd in juni of juli en in 25-27 dagen door het vrouwtje uitgebroed.

De mannetjes verzamelen zich tussentijds om te ruien en nemen slechts af en toe de broedzorg waar. Bij gevaar vliegt het mannetje luid roepend om de vijand heen. Wanneer de jongen zijn uitgekomen, leidt het vrouwtje ze naar het water en verzorgt ze tot ze kunnen vliegen. Na 55 dagen vliegen de jongen uit.

Bedreiging

De grootte van de populatie werd in 2002 geschat op 50.000 tot 55.000 individuen. De marmereend gaat in aantal achteruit, in de kern van het overwinteringsgebied, door aantasting van het leefgebied. Draslanden worden daar drooggelegd en omgezet in landbouwgrond. Om deze redenen staat de marmereend als kwetsbaar op de Rode Lijst van de IUCN 

Bronnen:

Creative Commons License
Dit werk is valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie