Beschrijving kuifhoenderkoet

Leefgebied

Kuifhoenderkoeten komen van nature voor in Zuid-Amerika in Bolivia, Peru, Argentinië, Paraguay, Brazilië en Uruguay. Tegenwoordig zijn de kuifhoenderkoeten echter over alle werelddelen verspreid, behalve in het Zuidpoolgebied. Buiten het broedseizoen leven ze in grote kolonies samen, veelal in moerassige gebieden, maar altijd in de directe nabijheid van water.

Uiterlijk

Ze behoren tot de watervogels en zijn het meest verwant aan de ganzen, met name aan de Ekstergans. Volwassen kuifhoenderkoeten hebben een totale lengte van 81 – 95 centimeter en ze wegen doorgaans niet veel meer dan 3 – 5 kg. De spanwijdte bedraagt 170 cm. Aan iedere vleugel hebben de vogels een puntige spoor van ruim vijf centimeter lang. Deze sporen worden gebruikt bij het verdedigen van het territorium en tegen vijanden.

Kuifhoenderkoeten hebben grote voeten met lange tenen en hele kleine zwemvliezen. Hierdoor kunnen ze makkelijk over waterplanten lopen tijdens het voedsel zoeken.

Voortbeweging

Hoewel hun uiterlijk het in eerste instantie niet doet vermoeden, zijn kuifhoenderkoeten uitstekende vliegers. Ze kunnen uren blijven vliegen, maar ze kunnen echter wat moeilijk van de grond komen. Het is een goede zwemmer, maar beweegt zich het liefst op het land voort.

Wetenswaardigheden

  • Kuifhoenderkoeten kunnen indringend hoog krijsen. In het Engels worden ze daarom ook wel ‘Southern screamers’ (Zuidelijke schreeuwers) genoemd.
  • Ze zijn erg licht. Dit komt door een holle beenderstructuur. Zelfs de beenderen in de tenen zijn hol. In vergelijking tot de andere vogels zijn deze holtes veel groter.
  • Aan iedere vleugel hebben de vogels een puntige spoor van ruim vijf centimeter lang.
  • Verder heeft deze vogel een uitgebreid stelsel van luchtzakken.

Voedsel in de natuur

Kuifhoenderkoeten voeden zich met planten, waaronder grassen, blaadjes van diverse plantensoorten, onkruid, wortels en granen.

Gedrag

Kuifhoenderkoeten leven in groepen die in de natuur 's avonds met z'n allen gaan vliegen. Buiten het broedseizoen komen in groepen van 100 vogels voor. 

Predatie

Mensen vormen de enige bekende bedreiging voor deze vogels.

Voortplanting in de natuur

De kuifhoenderkoet is monogaam. In het paarseizoen is hij alleen met zijn of haar partner te vinden. In die periode worden de dieren behoorlijk territoriaal. Het omvangrijke nest wordt in ondiep water of op een oever gebouwd van plantenresten. Er worden 2 - 7 (gemiddeld 5) geel-witte, gladde eieren gelegd, die door beide ouders uitgebroed worden. De broedtijd bedraagt 40 – 45 dagen. De jongen zijn nestvlieders die na 8 – 14 uitvliegen. De kuifhoenderkoet kan in de natuur 15 jaar worden.

Bedreiging

De kuifhoenderkoet wordt niet bedreigd.

Bronnen:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.