Beschrijving kroonparelhoen

Leefgebied

De kroonparelhoen leeft langs de oostkust van Afrika in het noordoosten van Tanzania, het oosten van Kenia en het zuidoosten van Ethiopië. Daar leeft hij in open bosgebieden en savannebossen.

Uiterlijk

De kroonparelhoen is ongeveer 50 cm groot met een spanwijdte van 75 cm, en weegt 721 tot 1543 gram. Het verenkleed is zwart met heel veel witte stippen. Op zijn kop zit een opvallende, zwarte kuif, waarmee hij duidelijk van andere hoendersoorten kan worden onderscheiden. Alleen de kuifparelhoen heeft een soortgelijke kuif. De kale kop is rood en de poten zijn grijs. De hals is blauw. De vrouwtjes zijn iets kleiner dan de mannetjes.

Voedsel in de natuur

Het voedsel van deze omnivoren bestaat uit fruit (bijvoorbeeld bessen), zaden, zachte scheuten, bladeren, stengels, wortels van planten, spinnen, insecten (kevers, sprinkhanen, termieten), miljoenpoten.

Wetenswaardigheden

  • Op de kop zit een opvallende zwarte kuif

Gedrag

Kroonparelhoenders zijn sociale vogels die in groepjes van ongeveer 20 dieren leven. Aangezien ze niet territoriaal zijn leven ze vaak samen met veel andere vogelsoorten. Kroonparelhoenders maken veel minder geluid dan andere parelhoenders, maar binnen een groep maken ze, vooral als ze aan het voedsel zoeken zijn, veel geluid. Dit is vergelijkbaar met een kip.

Hoewel het geen trekvogels zijn leggen ze bij het zoeken naar voedsel toch behoorlijke afstanden af. Er is waargenomen dat ze apen volgen voor de fruitresten die ze laten vallen.

Ze zijn vooral vroeg in de avond en in de schemering actief. Overdag zoeken ze beschutting tegen de hitte, maar daarna gaan ze weer op zoek naar voedsel. Vlak voordat het donker wordt gaan ze op een lage tak zitten om de nacht door te brengen.

Predatie

Natuurlijke vijanden zijn apen, genetkatten, wilde katten, kraaien en roofvogels.

Voortplanting

Kroonparelhoenders zijn monogaam en de paartjes hebben een sterke en langdurende band met elkaar. Ze kunnen het hele jaar door broeden, maar meestal valt de broedperiode in het regenseizoen van oktober tot februari.

Tijdens de balts biedt het mannetje het vrouwtje voedsel aan. Het nest wordt door het vrouwtje in een kuiltje in de grond van dode bladeren en gras gemaakt en is goed verborgen onder gras en struiken. In het nest worden 2 tot 12 (meestal 4-7) witte eieren gelegd die in 26 tot 28 dagen door het vrouwtje worden uitgebroed terwijl het mannetje de wacht houdt. De jongen zijn nestvlieders en hebben donzige veren met donkere lengte strepen. Na 12 dagen kunnen de jongen al vliegen. Wanneer ze 30 dagen oud zijn vliegen ze uit.

Na 6 tot 12 maanden zijn ze geslachtsrijp. In de natuur kunnen kroonparelhoenders 10 jaar worden.

Bedreiging

Gezien de grootte van het verspreidingsgebied en de grootte van de populatie heeft de IUCN de kroonparelhoenders geclassificeerd als "Niet Bedreigd"

Bronnen:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.