Beschrijving krabbenetende wasbeer

Leefgebied

De krabbenetende wasbeer is een roofdier uit de familie kleine beren dat voorkomt van Costa Rica tot Brazilië en Noord-Argentinië. De krabbenetende wasbeer bewoont kustgebieden, mangrovebossen, zoetwatermoerassen, bosgebieden en zelfs het Amazone regenwoud, vrijwel altijd in de buurt van water.

Uiterlijk

De vacht van de krabbenetende wasbeer is kort, dicht en roodbruin tot donkergrijs van kleur. De buik en de keel zijn lichter gekleurd, terwijl de poten donkerbruin zijn. Net als de wasbeer heeft ook deze soort een zwart masker rondom de ogen en een geringde staart. De krabbenetende wasbeer is echter slanker gebouwd en hij heeft ook langere poten, kleinere oren en een kortere en ruigere pels.

Wetenswaardigheden

  • Krabbenetende wasberen hebben een uitstekend gehoor en zijn zeer alert op onbekende geluiden.
  • Zelfs hoewel ze kleurenblind zijn, kunnen ze ’s nachts uitstekend kijken.
  • Hun gevoelige zintuigen onderscheidt ze daadwerkelijk van andere carnivoren. Zo kunnen ze met behulp van hun poten beter voedsel onderscheiden dan door geur of zicht. Met zijn vingers kan de krabbenetende wasbeer bovendien gemakkelijk eieren openen.
  • Krabbenetende wasberen kunnen, net zoals hun gewone neef, snel dingen leren en goed onthouden.

Voedsel in de natuur

Krabbenetende wasberen zijn omnivoor en eten dus zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Een groot deel van zijn dagelijks menu leeft in en nabij water. Naast vruchten, zaden en eieren eet de krabbenetende wasbeer namelijk kikkers, weekdieren en schaaldieren zoals krabben, kreeften en garnalen. Met hun handjes pakken en bewerken ze voedsel voor ze het in hun mond stoppen.

Gedrag

De krabbenetende wasbeer is net als de gewone wasbeer een opportunist die slechts een schuilplaats en voedsel nodig heeft om zich aan te passen, maar hij is wat minder brutaal dan zijn broer. In sommige gebieden leven beide soorten samen, maar daar bewonen krabbenetende wasberen vooral land omgeven door rivieren, terwijl de gewone wasberen moerassen en stranden bewonen. De krabbenetende wasbeer is een bodembewonend dier die goed in bomen kan klimmen en zijn vooral actief in de avond.

Over het algemeen leven wasberen solitair, zelfs als de territoria van dieren van verschillend geslacht overlappen. Er is weinig interactie tussen de dieren, maar uitzonderingen vinden plaats rondom slaapplaatsen en voedselbronnen. Het sociaal gedrag van de mannetjes wordt gestuurd door de dichtheden en de ruimtelijke verdeling van de vrouwtjes. De verspreiding van de vrouwtjes hangt af van de beschikbaarheid van haar levensbehoeften, zoals schuilplaatsen, water en voedsel. Tijdens de paartijd vertrekken jonge mannetjes naar andere gebieden, terwijl jonge vrouwtjes doorgaans binnen het territorium van hun moeder blijven en soms zelfs bij haar in de directe omgeving blijven.

Voortplanting in de natuur

Mannetjes leven doorgaans alleen, maar in de paartijd proberen ze met meerdere vrouwtjes te paren. Eenmaal gedekte vrouwtjes weigeren nog met andere mannetjes te paren.

Tussen juli tot september worden na een draagtijd van 60 tot 73 dagen twee tot zes jongen (gemiddeld 3 tot 4) geboren in een met gras en bladeren beklede boomholte. Ze worden geboren zonder tanden en met hun ogen dicht. Na drie weken openen hun ogen en dan krijgen ze ook langzaam het karakteristieke masker op hun gezicht. Tussen drie en vier maanden worden de jongen gespeend en ze zijn zelfstandig met acht maanden. Alleen het vrouwtje zorgt voor de jongen en jaagt het mannetje ook weg.

Er zijn geen gegevens bekend over de levensverwachting van wilde krabbenetende wasberen. Echter, weinig wasberen worden in het wild ouder dan vijf jaar

Bedreiging

Krabbenetende wasberen worden niet bedreigd maar ze kunnen net zoals gewone wasberen en andere roofdieren rabiës met zich meedragen. Daarmee vormen ze een risico voor de lokale bevolking. Ook vernielen krabbenetende wasberen wel eens gewassen, maar dit leidt nooit tot heel grote schade.

Bronnen

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.