Beschrijving kleinklauwotter

Leefgebied

Kleinklauwotters komen voor in Zuidoost-Azië. Ze leven daar in waterrijke gebieden, maar zijn vooral op het land te vinden. Ze graven nesten in de oever of nemen een verlaten nest van een ander over.

Uiterlijk

De Aziatische kleinklauwotter wordt ook wel "Sero" of "Dwergotter" genoemd, omdat het de kleinste ottersoort is. De kleinklauwotter heeft een bruin lichaam met een lichte buik. Op zijn snuit, keel en borst heeft hij witte vlekken. Ze hebben een sterk gebit, dat ze gebruiken om mossels, schelpdieren en kreeften te kunnen kraken. De poten bestaan slechts gedeeltelijk uit zwemvliezen, wat zorgt voor meer handigheid ten opzichte van volledige zwemvliezen.

Voortbeweging

Het lichaam van de Aziatische kleinklauwotter is goed aangepast op het leven in het water. Ze hebben een gestroomlijnd lichaam en zwemvliezen tussen de tenen, waarmee ze zich goed kunnen voortbewegen in het water.

Wetenswaardigheden

  • Wanneer een otter duikt zie je vaak luchtbelletjes bovenkomen. Dit zijn luchtbelletjes uit de vacht van de otter. Tussen zijn onder- en zijn bovenvacht zit namelijk een laagje lucht ter isolatie, om de otter ook in koud water warm te houden. Door de druk van het water wordt die lucht er bij het duiken uitgeperst. Wanneer alle lucht tussen de vacht weg is, is de isolatie weg en kan de otter onderkoeld raken. Daarom moet de otter geregeld uit het water komen.
  • Verder heeft de otter een speciale klier vlakbij de staart waaruit een geur komt, waarmee hij zijn territorium af kan zetten.
  • De neusgaten en oren worden onder water afgesloten en door vervorming van de ooglens kan de otter ook onder water heel goed zien.
  • Aziatische kleinklauwotters worden door lokale vissers in Azië speciaal getraind om te helpen bij de visvangst. De otters drijven de vis in de netten van de vissers. Aziatische kleinklauwotters zijn dagactief, in tegenstelling tot de meeste ottersoorten die schemer- en nachtactief zijn.

Voedsel in de natuur

Aziatische kleinklauwotters zijn echte carnivoren. Ze leven voornamelijk van krabben, schelpen, vissen, watervogels en kikkers. Ze vinden hun prooi door met hun gevoelige handjes in de modder en onder stenen te voelen.

Gedrag

Aziatische kleinklauwotters leven solitair of in groepen van ongeveer twaalf dieren. Ze communiceren door het maken van geluiden en het afzetten van geuren. De territoria worden afgebakend door urine, faeces en een afscheiding uit een klier bij de staart. Aziatische kleinklauwotters zijn speelse dieren, het grootste gedeelte van de dag brengen ze door met spelen. Als ze het spelen zat zijn, gaan ze meestal liggen zonnen, jagen of zwemmen.

Predatie

Aziatische kleinklauwotters worden door krokodillen en slangen gegeten. Door de snelle voortbeweging in het water is het voor deze roofdieren wel erg moeilijk om een kleinklauwotter te pakken.

Voortplanting in de natuur

Een paartje kleinklauwotters heeft een hechte relatie, deze dieren zijn dan ook hun hele leven trouw aan elkaar. De draagtijd duurt ongeveer twee maanden en er worden dan één tot zes jongen geboren. Deze jongen worden door beide ouders opgevoed. De jongen worden volledig hulpeloos geboren en ze doen hun ogen pas open na ongeveer 40 dagen.

Bedreiging

De Aziatische kleinklauwotter is aangemerkt als 'Kwetsbaar', door verkleining van het leefgebied en vervuiling.

Bronnen

Creative Commons License
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie..