Beschrijving kleine pelikaan

Leefgebied

De kleine pelikaan of roodrugpelikaan komt voor in grote delen van Afrika ten zuiden van de Sahara en het zuiden van het Arabische schiereiland. Daar heeft de vogel een groot aantal landschapstypen als leefgebied. Bij voorkeur leeft de vogel in zoetwatermoerassen, meren, rivieren en gebieden die tijdelijk overstroomd raken. De vogel wordt ook broedend aangetroffen langs zeekusten in baaien, mangrovebos en zelfs in droge gebieden, mits daar sprinkhanen in overvloed aanwezig zijn. Zij nestelen zowel in bomen als op de grond in duingebieden of rotskliffen of koraalriffen. Bijzonder is ook dat deze pelikaan soms in de nabijheid van menselijke nederzettingen broedt op bijvoorbeeld aanlegpieren.

Uiterlijk

De naam geeft aan dat dit een relatief kleine soort pelikaan is. De vogel is 125 tot 155 cm lang en weegt 3,9 tot 7 kg. De snavel is 29 tot 38 cm lang en de spanwijdte is 2,16 tot 2,90 meter. De veren van de kleine pelikaan zijn grijs met wat wit met een rozerode rug waaraan het zijn alternatieve naam roodrugpelikaan te danken heeft. Het uiteinde van de snavel is geel en de keelzak is meestal grijs. In de paartijd is de keelzak meestal fel geel gekleurd. Broedende volwassen exemplaren hebben lange veren op de kop. Tussen de vier tenen bevinden zich zwemvliezen.

Voortbeweging

Op het land bewegen ze zich moeizaam maar ze kunnen goed zwemmen en vliegen.

Wetenswaardigheden

  • Zoals de naam al aangeeft is dit een relatief kleine soort pelikaan.
  • De veren op de rug zijn roze-rood.
  • De keelzak is meestal grijs maar in de paartijd fel geel gekleurd.
  • Broedende volwassen exemplaren hebben lange veren op de kop.
  • Ze broeden vaak samen met ooievaars, reigers, lepelaars en Afrikaanse slangenhalsvogels.
  • Veel jongen sterven door voedselcompetitie.

Voedsel in de natuur

Het voedsel van de kleine pelikaan bestaat meestal uit vis en amfibieën. Ze kunnen vissen van maximaal 450 gram vangen maar meestal eten ze vissen met een gewicht tussen de 80 en de 290 gram. Gewoonlijk gaan kleine pelikanen in groepjes op zoek naar voedsel. Jonge kleine pelikanen eten door hun hoofd diep in de krop van hun ouders te steken en de gedeeltelijk verteerde vis te pakken.

Gedrag

Kleine pelikanen leven in groepen.

Voortplanting

Kleine pelikanen zijn monogaam en broeden in kolonies van 15 - 140 paren. Ze broeden vaak samen met ooievaars, reigers, lepelaars en Afrikaanse slangenhalsvogels. Tijdens het uitzoeken van een geschikte nestlocatie vallen de mannetjes elkaar regelmatig aan. 

Het vrouwtje bouwt het nest terwijl het mannetje het materiaal voor het nest aansleept. Het nest van een kleine pelikaan is samengesteld uit een grote berg takken. In de periode juni - januari legt het vrouwtje één tot vier grote witte eieren met tussenpozen van twee tot drie dagen. Veel jongen sterven door voedselcompetitie. De oudere jongen pikken ook vaak naar de ogen van de jongere dieren waardoor deze uit het nest vallen. De broedtijd bedraagt 30 - 36 dagen. Na twaalf weken beginnen ze voor het eerst te vliegen om kort daarna het nest te verlaten. Kleine pelikanen worden 30-35 jaar.

Predatie

Deze vogels vormen een prooi voor de Nijlkrokodil.

Bedreiging

Plaatselijk wordt het leefgebied van deze soort bedreigd door drooglegging van moerassen, houtkap en verstoring. De kleine pelikaan heeft echter een groot verspreidingsgebied en daardoor is de kans op de status kwetsbaar (voor uitsterven) zeer gering. De grootte van de wereldpopulatie is niet gekwantificeerd. Men veronderstelt dat de soort gemiddeld in aantal stabiel is. Om deze redenen staat de kleine pelikaan als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.

Bronnen:

Creative Commons License
Dit werk is valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie