Beschrijving kalkoen

Leefgebied

De kalkoen komt voor in Noord-Amerika en Centraal-Amerika waar hij door de Maya's gehouden werd. Deze vogel is tevens geïntroduceerd in Nieuw-Zeeland en Duitsland. De kalkoen is een gedomesticeerde vogel oorspronkelijk afkomstig uit Yucatán, waar hij door de Maya's gehouden werd;

Uiterlijk

Een kalkoen wordt gekenmerkt door zijn naakte rode kop, met lellen aan beide kanten van zijn snavel en het geluid dat hij voortbrengt.

Voortbeweging

Kalkoenen kunnen prima rennen en hard vliegen. Het snelheidsrecord voor de kalkoen in vlucht staat op 88,5 km/uur.

Wetenswaardigheden

De kalkoen heft een prima zicht- en hoorvermogen.

Voedsel in de natuur

Kalkoenen zijn omnivoren. Het voedsel bestaat vooral uit noten, zaden, blaadjes maar ook insecten en salamanders.

Gedrag

Kalkoenen communiceren met elkaar met geluiden. Tevens spreiden mannetjes hun staart in een poging een harem aan te trekken. Overdag lopen de kalkoenen te eten. 's Nachts slapen ze in bomen. Kalkoenen zijn erg sociale dieren. In de winter vormen ze groepen waarbinnen zich een hiërarchie kan ontwikkelen. In sommige gevallen verdedigen deze groepen hun territorium tegen andere groepen.

Predatie

Vijanden van de kalkoen zijn o.a. de gewone wasbeer, het gestreept stikdier, de grijze vos, de bosmarmot, de rode lynx en slangen

Voortplanting in de natuur

Het broedseizoen is van januari tot februari. De mannetjes houden zich afzijdig van de jongen. Vrouwtjes bouwen het nest, broeden en zorgen gedurende een jaar voor de jongen. Het nest bestaat uit een ondiepe kuil tussen dichte begroeiing of hoog gras. De vrouwtjes leggen gemiddeld 8 – 15 eieren. De eieren worden in 25 – 31 dagen uitgebroed. De kuikens kunnen 24 uur nadat zij uit het ei zijn gekomen zichzelf voeden en lopen. Na 10 - 12 maanden zijn de jonge kalkoenen geslachtsrijp.

Bedreiging

Mensen vormen de grootste bedreiging voor de kalkoenen. Kalkoenen kunnen in de natuur 13 jaar worden. De gemiddelde leeftijd in de natuur is echter 5 jaar

Bronnen:

Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 2.0 (CC BY-NC-SA 2.0)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.