Gewervelden (Vertebrata) vormen een groep dieren die deel uitmaken van de Chordata. Zij hebben gemeen dat zij ruggenwervels hebben. Met uitzondering van de lampreien hebben zij ook allemaal kaken.Traditioneel worden de gewervelden ingedeeld in vijf klassen:

  • Vissen (Pisces)
  • Amfibieën (Amphibia)
  • Reptielen (Reptilia)
  • Vogels (Aves)
  • Zoogdieren (Mammalia)

Hoewel deze indeling nog steeds gangbaar is, hebben veel zoölogen bezwaren tegen sommige van deze taxa. De Pisces, bijvoorbeeld, omvatten zowel dieren met als zonder wervels, en zowel met als zonder kaken.

Binnen de gewervelden bestaat een grote variatie in grootte. De grootste soort - het grootste dier dat ooit geleefd heeft - is de blauwe vinvis (Balaenoptera musculus), die tot 33 meter lang kan worden. De kleinste soort is waarschijnlijk de vis Paedocypris progenetica, die ongeveer 6 mm lang wordt.

Bronnen

Creative Commons License
Dit werk is valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie

Zoek

Taxonomie