Beschrijving helmhokko

Leefgebied

Helomhokko's leven in het westen van Venezuela en het noorden van Colombia. Ze komen alleen nog voor in subtropische nevelwouden in steile, bergachtige gebieden op een hoogte van 500 tot 2200 meter (voornamelijk tussen 1000 en 1500 meter), waar ze een voorkeur hebben voor vochtige kloven met dichte onderbegroeiing.

Uiterlijk

Deze grote opvallende vogel heeft zijn naam te danken aan de bijzondere, blauwgrijze vijgvormige helm op zijn voorhoofd. Het verenkleed is overwegend zwart met een groene tot blauwe glans op de rug en de borst. De onderkant van de staartaanzet en het uiteinde van de staart zijn wit. De snavel en de poten zijn koraalrood. Enkele sporadisch voorkomende vrouwtjes hebben een overwegend bruinrode met zwart gestreepte kleur.

Ze zijn 80 tot 100 cm groot. Het mannetje is wat groter dan het vrouwtje maar beiden zien ze er robuust en sterk uit. Het mannetje weegt gemiddeld 3,6 kg en het vrouwtje 2,8 kg. De vleugels zijn 36 tot 43 cm lang en de staart 30 tot 36 cm.

Wetenswaardigheden

  • De helmhokko heeft zijn naam te danken aan de bijzondere, blauwgrijze vijgvormige helm op zijn voorhoofd.
  • Enkele sporadisch voorkomende vrouwtjes hebben een overwegend bruinrode met zwart gestreepte kleur.
  • Bij gevaar vluchten ze onmiddellijk een boom in.
  • Het voortbestaan van deze vogels wordt ernstig bedreigd.

Voedsel in de natuur

Ze foerageren op de grond, in paartjes of kleine familiegroepjes, op zoek naar gevallen fruit, zaden, jonge blaadjes, grassen en knoppen. Ze eten ook kleine gewervelde en ongewervelde dieren.

Gedrag

Helmhokko's zoeken in paartjes of kleine familiegroepjes op de bodem naar voedsel. Maar bij gevaar vluchten ze onmiddellijk een boom in. 's Nacht slapen ze ook in een boom. Tijdens de balts proberen mannetjes de aandacht van een vrouwtje te krijgen door voedsel, wat ze in hun bek houden, aan te bieden. Als het vrouwtje het voedsel aanneemt toont ze daarmee haar bereidheid om te paren.

Voortplanting

In maart wordt in een boom tussen de 5,5 en de 15 meter hoogte een nest gebouwd. Het vrouwtje legt 2 crèmekleurige eieren die in 30 dagen worden uitgebroed. De jongen komen rond half mei uit het ei. De vleugels zijn dan al goed ontwikkeld: Na een dag of 5 kunnen ze al vliegen.

De jongen worden door beide ouders gevoerd totdat ze zelf geleerd hebben om zelf voedsel op de grond te zoeken. De helmhokko kan 24 jaar worden.

Bedreiging

De helmhokko heeft vooral te lijden van de jacht, voor het vlees, en vernietiging van leefgebied. Er wordt geschat dat er nog slechts 1500 tot 4000 exemplaren leven. Op de Rode Lijst van de IUCN heeft de soort de status bedreigd.

Bronnen:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.