Beschrijving groene pauw

Leefgebied

Vroeger kwamen groene pauwen wijdverspreid voor in Zuidoost-Azië. Door vernietiging van leefgebied en de jacht komen ze tegenwoordig in het wild alleen nog voor in Myanmar, het zuiden van China, het noordoosten van Thailand en Laos, Cambodja, Zuid-Vietnam en op Java.

Ze leven in een verscheidenheid van habitats zowel in tropische als subtropische, bladverliezende en groenblijvende primaire en secundaire bossen. Ze komen ook wel voor in gebieden met bamboe, graslanden, savannes, gebieden met struikgewassen en in de buurt van landbouwgebieden. In Vietnam leven ze het liefst in bladverliezende bossen, dichtbij water en ver weg van mensen. De nabijheid van water blijkt belangrijk te zijn.

Uiterlijk

Mannetjes wegen 3,8 tot 5 kg, vrouwtjes 2,7 tot 4 kg. De kleur varieert per ondersoort, maar de borst en de nekveren zijn altijd iriserend groen en lijken geschubd. De groene pauw staat hoger op zijn poten dan de blauwe pauw. Daarom is hij, ondanks dat hij minder weegt, groter dan de blauwe pauw. Inclusief de staart van 1,4 tot 1,6 meter, is het mannetje 1,8 tot 2,4 meter lang. Het vrouwtje is 1 tot 1,1 meter lang. De spanwijdte is gemiddeld 1,2 meter maar bij grote mannetjes kan dit wel 1,6 meter zijn.

Het onderscheid tussen de beide seksen is niet zo groot als bij de blauwe pauw. Beide seksen hebben lange bovenstaartveren die de eigenlijke staart daaronder bedekt. De staart van het mannetje kan uitgevouwen worden tot een twee meter grote waaier waarmee hij indruk kan maken op een vrouwtje, maar ook roofdieren zoals tijgers, honden en haviken kan afschrikken. De staart van het mannetje is gedecoreerd met ogen terwijl de veel kortere staart van het vrouwtje groen is. Buiten het broedseizoen is de staart van het mannetje echter in de rui waardoor beide seksen veel moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn.

Er zijn 3 ondersoorten:

  • Pavo muticus imperator (Thailand, Laos, Cambodja, Japan)
  • Pavo muticus muticus (Maleisië en Java)
  • Pavo muticus spicifer (Bangladesh en Birma) 

Voortbeweging

De groene pauw kan lange vluchten maken en wordt vaak vliegend waargenomen.

Wetenswaardigheden

  • De groen pauw wordt ook wel drakenvogel of Java pauw genoemd.
  • In gevangenschap blijken blauwe en groene pauwen gemakkelijk te kruisen.

Voedsel in de natuur

Ze eten voornamelijk fruit, ongewervelden, reptielen, kikkers en knaagdieren. De groene pauw jaagt zelfs op giftige slangen. Teken, termieten, bloemblaadjes, knoppen, bladeren en bessen zijn het favoriete voedsel van de volwassen pauw. 

Gedrag

Er wordt beweerd dat groene pauwen in kleine groepjes leven die bestaan uit een haan, zijn harem en de jongen. Buiten het broedseizoen zouden de mannetjes solitair leven. In de literatuur komen helaas nogal wat tegenstrijdige beweringen voor.

De groene pauw is in tegenstelling tot de blauwe pauw gevoelig voor kou en agressief. Daarentegen roepen de mannetjes alleen in het voorjaar tijdens de paartijd. Het geluid dat ze maken is lager dan dat van de blauwe pauw.

Ze brengen veel tijd op de grond door, tussen hoog gras. Ze slapen 10 tot 15 meter boven de grond, in bomen.

Voortplanting in de natuur

De broedperiode loopt van april tot en met juni. Groene pauwen maken hun nest meestal in een kuiltje in de grond tussen de struiken. Maar soms ook in een dikke boom, in een leeg roofvogelnest, of zelfs op een gebouw. Het nest wordt bedekt met wat dorre bladeren of gras. Ze leggen 4 tot 6 eieren die in 26 tot 28 dagen worden uitgebroed. Nadat de eieren zijn uitgekomen zorgt de hen nog lange tijd voor de jongen. De jongen groeien snel en na 2 weken kunnen ze al een eind vliegen. 

Na 2 tot 3 jaar zijn groene pauwen geslachtsrijp.

Bedreiging

Als gevolg van de jacht en afname van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied, alsmede stroperij, wordt de groene pauw door de IUCN geclassificeerd als bedreigd. De groene pauw staat in Appendix II van de CITES. De populatie is snel afgenomen en in enkele gebieden is hij reeds verdwenen. In 1995 werd de populatie op 5000 tot 10000 vogels geschat. Een andere bedreiging wordt gevormd door kruisingen met de blauwe pauw waardoor de raszuiverheid geweld wordt aangedaan.

Bronnen

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.