Beschrijving goudhaas

Leefgebied

De goudhaas bewoont het Amazoneregenwoud ten noorden van de Amazone en ten oosten van de Rio Branco, in Venezuela, Guyana, Frans Guyana, Suriname en Brazilië. In Colombia komen geïsoleerde populaties voor. Ze leven in laaglandbossen met een dichte onderbegroeing. 

Uiterlijk

Goudhazen hebben een slankgebouwd lichaam met dunne poten en zijn 38-47 cm lang en wegen 1 tot 1,5 kg. De vacht is goudbruin. Op de rug zitten zwarte tot donkerrode haren. De huid rond de bek, de ogen en achter de oren is onbehaard. Ze hebben grote zwarte snorharen. De vacht heeft een olieachtige glans. Ze hebben een slanke, korte staart die aan de onderkant en aan de punt wit is.

Goudhazen hebben lange ledematen. De voorvoeten hebben vier tenen en een rudimentaire duim met een klauw, en aan de achtervoeten zitten drie grote lange tenen met klauwen. De voetzolen zijn zwart.

Voortbeweging

De goudhaas kan snel rennen en goed springen. 

Wetenswaardigheden

  • Goudhazen begraven zaden als buffer voor het droogte seizoen.
  • Als ze vluchten verstoppen ze zich een eind verderop in het struikgewas en blijven ze stokstijf zitten waarna ze met grote boog om de aanvaller heenlopen totdat ze er achter zitten.

Voeding

Ze voeden zich met zaden, noten en afgevallen vruchten die ze op de grond vinden.

Predatie

Ze vormen een prooi voor vele kleine en middelgrote tropische, laagland roofdieren, zoals slangen en katten. Wanneer ze belaagd worden laten ze een alarmkreet horen. Als ze vluchten verstoppen ze zich een eind verderop in het struikgewas en blijven ze stokstijf zitten. Daarna zullen ze met grote boog om de aanvaller heenlopen totdat ze achter de aanvaller zitten.

Gedrag

Het zijn een dagactieve dieren.  Ze leven alleen of in familiegroepjes. Ze bevinden zich meestal rond omgevallen bomen die ze als een soort trap naar boven gebruiken. Mannetjes geven meer de voorkeur aan open bossen en vrouwtjes aan dichte bossen. 's Nachts slapen ze in een holle boom op een bed van bladeren. Soms gebruiken ze holen die door andere dieren zijn gemaakt, waarbij ze dan alle niet gebruikte ingangen met bladeren dichtstoppen.

Voortplanting

In gevangenschap kennen ze geen specifiek paarseizoen maar de meeste geboortes vinden plaats in de zomermaanden. De draagtijd bedraagt 94 tot 115 dagen. De jongen wegen bij de geboorte 100 gram. Het zijn nestvlieders maar ze blijven de eerste weken toch in de beschutting van het hol. De mannetjes bemoeien zich niet met het grootbrengen van de jongen. Na 2 tot 3 maanden worden de jongen gespeend.

Na gemiddeld 10 maanden zijn ze geslachtsrijp. Goudhazen kunnen 10 jaar worden.

Bedreiging

De populaties zijn stabiel en ze zijn door de IUCN geclassificeerd als "Niet bedreigd".

Bronnen:

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.