Beschrijving gierparelhoen

Leefgebied

Gierparelhoenders komen voor in Noordoost-Afrika van Zuid-Ethiopië, via Kenia tot in Noordoost-Tanzania. Ze leven in droge met hoog gras begroeide steppen. 

Uiterlijk

Gierparelhoenders zijn grote vogels met een rond lichaam en een kleine kop. Ze zijn 67 tot 71 cm groot en wegen 1 tot 1,6 kg. Ze hebben langere vleugels, nek, poten en staart dan andere parelhoenders. Een volwassene exemplaar heeft een kale, blauwe kop en een zwarte hals. Achter op de kop loopt van oor tot oor een donkerbruine band met donsveertjes. Hoewel alle andere soorten parelhoenders ook kale koppen hebben, lijkt deze soort door de lange kale nek en kop het meest op een gier.

Halverwege de nek zitten lange blauwe, glanzende veren. De borst is kobaltblauw, en de rest van het verenkleed is zwart, vol met kleine witte stippen. De vleugels zijn kort en afgerond. 

Mannetjes en vrouwtjes zien er hetzelfde uit, maar het vrouwtje is meestal iets kleiner. Jonge vogels zijn voornamelijk grijs-bruin, met een dofblauwe borst en korte nekveren.

Voortbeweging

Bij gevaar zal de gierparelhoender eerder wegrennen dan wegvliegen. Als het nodig is kunnen ze over een afstand van 500 meter vliegen.

Wetenswaardigheden

  • Gierparelhoenders zijn erg luidruchtig. Het geluid wat ze maken is tot op grote afstand te horen.
  • Door de kale kop en hals lijken ze op een gier.
  • Gierparelhoenders worden vaak als siervogel gehouden.

Voedsel in de natuur

Net als de meeste hoendervogels zijn gierparelhoenders min of meer alleseters. Ze eten vooral plantenzaden maar ook larven, insecten en wormen, die hij al scharrelend op de grond vindt. Insecten en kleine ongewervelde dieren worden met de snavel opgepikt.

Gedrag

Buiten de broedperiode leven ze meestal in groepjes van twintig tot vijftig dieren. Hoewel ze de voorkeur geven aan open gebieden zoeken ze meestal toch de dekking van vegetatie op. Ze rusten 's nachts in bomen.

Predatie

Bekende predatoren zijn roofvogels, maar ook apen en andere zoogdieren die het op de eieren en de kuikens voorzien hebben.

Voortplanting

Het broeden gebeurt meestal in juni en in de maanden december tot en met januari. Ze nestelen op de grond in een kuiltje bekleed met gras. Soms wordt een nest in een boom gemaakt. Ze leggen 4 tot 15 crèmekleurige eieren die in 28 dagen worden uitgebroed. In het nest kunnen echter de eieren van meerdere vrouwtjes liggen. In dat geval broeden de vrouwtjes om de beurt. De jongen zijn nestvlieders en kunnen na een paar dagen al vliegen. Na ongeveer 10 weken vliegen de jongen uit. Ze blijven 2 tot 3 maanden in de familiegroep bijeen.

Gierparelhoenders zijn na 2 jaar geslachtsrijp en kunnen 20 jaar worden.

Bedreiging

De IUCN heeft de gierparelhoender geclassificeerd als "Niet bedreigd".

Bronnen:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.