Klipdasachtigen

Klipdasachtigen (Hyracoidea) zijn een kleine orde van op knaagdieren lijkende zoogdieren uit Afrika en Zuidwest-Azië. Deze orde omvat de nog levende familie der klipdassen (Procaviidae), die ongeveer vier soorten omvat, de uitgestorven familie Pliohyracidae en het fossiele geslacht Seggeurius, dat in geen van beide families wordt geplaatst. De oudste fossielen, waaronder Seggeurius, stammen uit het Vroeg-Eoceen.

Klipdasachtigen zijn het nauwste verwant aan de Tethytheria (slurfdieren, zeekoeien en Desmostylia) en de fossiele Embrithopoda, waarmee ze de Paenungulata vormen. Er is ook gesuggereerd dat de klipdasachtigen tot de onevenhoevigen behoren, maar die hypothese wordt niet meer geaccepteerd. De Paenungulata, die zowel door genetische als door morfologische kenmerken wordt ondersteund, behoort tot de Afrotheria, een van de vier hoofdgroepen binnen de placentadieren volgens genetische onderzoeken.

Bronnen:

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie
Titel Aanpassingsdatum
Rotsklipdas 26 augustus 2016

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie