Buistandigen

De buistandigen is een orde uit de klasse van de zoogdieren, met één familie, Orycteropodidae, waartoe alle soorten uit de orde behoren. De enige nog levende soort is het aardvarken (Orycteropus afer), een middelgroot insectenetend dier dat in het grootste deel van Afrika voorkomt.

Buistandigen danken hun naam aan de bouw van de tanden. De tanden bestaan uit dicht op elkaar staande buisjes van dentine, gevuld met pulpa en bij elkaar gehouden door tandcement. Ze zijn niet bedekt met tandglazuur.

Bron: Buistandigen. (2020, augustus 13). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 21:31, augustus 13, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Buistandigen&oldid=56915292

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie
Titel Aanpassingsdatum
Aardvarken 10 december 2021

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie