Struisvogelachtigen

De Struthioniformes zijn een orde van vogels die tot de Paleognathae gerekend wordt.

Bovenstaande zin omschrijft ongeveer alles waarover ornithologen het eens zijn. Volgens sommigen omvat de orde alleen de struisvogels van Afrika. Anderen zien het een stuk ruimer en begrijpen alle loopvogels eronder (ook aangeduid als Ratites, van het Latijnse woord ratis (vlot) afkomstig. Daar zij geen uitstekend borstbeenkam hebben (kiel) om hun vleugelspieren te verankeren, kunnen zij niet vliegen, ook al kunnen zij vleugels hebben). De verwante tinamoes die wel kunnen vliegen worden als een aparte orde Tinamiformes gezien.

De meest ruime definitie volgt uit recente onderzoeken van onder andere Hackett et al., waaruit naar voren komt dat de tinamoes niet een zustergroep zijn maar, tamelijk verrassend, binnen de loopvogels blijken te vallen. Of deze groep vogels een orde genoemd moet worden en of de oude naam Struthioniformes daarvoor gehandhaafd dient te worden is iets waarover nog geen overeenstemming bestaat en de naam wordt hier dan ook onder groot voorbehoud gebruikt.

Bron: Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Struthioniformes

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Titel Aanpassingsdatum
Emoe 19 april 2016
Helmkasuaris 30 oktober 2021
Nandoe 19 april 2016
Struisvogel 20 april 2016

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie