Kluten

Deze vogels hebben een snavel (rostrum) die in plaats van naar beneden juist naar boven gebogen is. Ze hebben heel lange poten, waarvan de voorste tenen gedeeltelijk zijn gelobd. De achterteen is afwezig of rudimentair. De familie telt 10 soorten.

Kluten. (2021, mei 5). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 23:16, mei 5, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kluten&oldid=58876943.

Creative Commons License
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie
Titel Aanpassingsdatum
Kluut 29 november 2014

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie