Schubreptielen

Schubreptielen (Squamata) vormen een orde van de klasse reptielen (Reptilia). Deze orde omvat de slangen (Serpentes), hagedissen (Lacertilia) en wormhagedissen (Amphisbaenia). Soms worden hagedissen en slangen aangeduid met respectievelijk Sauria en Ophidia, maar deze namen worden beschouwd als verouderd.

Krokodillen en alligators zijn geen hagedissen en vallen dus niet onder de schubreptielen. Zij zijn, als leden van de Archosauria, nauwer verwant aan de vogels. Ook brughagedissen behoren niet tot de schubreptielen, deze 'hagedissen' behoren tot een oudere afsplitsing van de reptielen.

Hagedissen en slangen komen over de hele wereld voor met uitzondering van de poolstreken. De verschillende soorten zijn in de heetste woestijnen en zelfs op open zee te vinden. Veel op het land levende soorten zijn in te delen als klimmende en gravende soorten. Wormhagedissen bijvoorbeeld zijn gravende soorten en leven diep ondergronds in zelfgegraven holen. Veel soorten zijn blind en de aangepaste anatomie van deze dieren zorgt voor veel problemen bij hun indeling.

Bronnen

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Titel Aanpassingsdatum
Afrikaanse doornstaartagame 19 oktober 2020
Bengaalse varaan 26 maart 2017
Korenslang 20 september 2016

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie