Prikachtigen

De Petromyzontiformes (prikken, lampreien of negenogen) vormen een orde van kaakloze vissen (Agnatha). Er zijn ongeveer veertig soorten beschreven, waarvan de meeste in zoet water leven. De mond is rond (zie afbeelding) en volwassen dieren hebben een rasptong met tandjes. Sommige soorten zuigen bloed bij andere vissen.

Bron: Prikachtigen. (2021, juli 30). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 21:50, december 10, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prikachtigen&oldid=59620772.

Titel Aanpassingsdatum
Zeeprik 13 december 2021

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie