Molsalamanders

Molsalamanders (Ambystomatidae) zijn een familie van salamanders (Caudata).

De meeste soorten leven uitsluitend op het land en zijn alleen voor de ontwikkeling afhankelijk van oppervlaktewater. Een aantal soorten, met als bekendste de axolotl (Ambystoma mexicanum), kent echter neotenie en kan zich voortplanten terwijl de juveniele kenmerken behouden blijven.[3] Ook komen hybriden regelmatig voor, het betreft meestal diploïde vrouwtjes, maar ook polyploïde exemplaren, zoals triploïde, tetraploïde en pentaploïde, komen voor. Sommige van deze hybriden werden lange tijd als soort beschouwd, zoals de zilversalamander, maar de status daarvan wordt tegenwoordig betwist.

Bronnen:

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Titel Aanpassingsdatum
Axolotl 22 oktober 2016

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie