Geleedpotigen

Geleedpotigen (Arthropoda) zijn koudbloedige dieren met een uitwendig skelet van chitine, eventueel versterkt met calciumcarbonaat, waarvan de poten een aantal gewrichten hebben. Hun lichaam is gesegmenteerd, waarbij verschillende ondergroeperingen kunnen zijn ontstaan (tagmosis, versmelting/samengroeiing van een aantal segmenten), bijvoorbeeld bij spinnen in een kopborststuk en achterlijf, bij insecten in een kop, borststuk en achterlijf. Ze vormen de grootste stam van het dierenrijk en komen in alle leefomgevingen (land, zoet water en zout water) voor. De insecten alleen al tellen, exclusief niet-ontdekte soorten, ongeveer 5-8 miljoen soorten[bron?], en volgens sommige theorieën wel 30 miljoen, maar voor 1980 waren er slechts 200.000 soorten beschreven. Anno 2008 zijn al 1.000.000 insectensoorten beschreven.

Tot de Arthropoda behoren de zespotigen (voornamelijk insecten), de (achtpotige) spinachtigen, de (tien tot veertienpotige) kreeftachtigen, de duizendpotigen (duizend- en miljoenpoten) en de uitgestorven trilobieten.

Ongeveer vier op de vijf diersoorten op aarde zijn geleedpotigen.

Bronnen

Creative Commons Licentie
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Titel Aanpassingsdatum
Bruine vuurvlinder 09 oktober 2016
Distelvlinder 09 oktober 2016
Kleine vuurvlinder 09 oktober 2016
Landkaartje 19 juli 2018
Mexicaanse roodknievogelspin 30 augustus 2014

Zoek

Taxonomie