Beschrijving Europese nerts

Leefgebied

Europese nertsen waren ooit inheems in heel Europa. In de 19e eeuw strekte het verspreidingsgebied zich uit van Noord-Spanje tot West-Siberië en de Kaukasus.

Door de jacht, de vernietiging van leefgebied en de concurrentie van de Amerikaanse nertsen zijn ze echter grotendeels uitgestorven. Tegenwoordig zijn er alleen nog populaties overgebleven in Letland, Estland, Wit-Rusland, Oekraïne, het Europese deel van Rusland, de Donaudelta in Roemenië en Noordwest-Bulgarije. Verder zijn er nog een paar geïsoleerde populaties in Zuidwest-Frankrijk en Noord-Spanje.

Nertsen zijn in hun leefgebied afhankelijk van water. Ze bewonen oeverbeplanting en andere gebieden met dichte vegetatie bij rivieren en meren en blijven zelden meer dan 100 meter van het water vandaan. Ze leven in eigen gemaakte holen, verlaten holen van knaagdieren of in spleten tussen de wortels van bomen. Ze komen voor van zeeniveau tot 1.120 m hoogte.

Uiterlijk

Europese nertsen zijn middelgrote marterachtigen met een lang lichaam, korte poten en korte staart. Ze hebben een grote, brede kop met korte oren. De ledematen zijn kort, met relatief goed ontwikkelde vliezen tussen de tenen, vooral op de achterpoten.

De kop-staart lengte van mannetjes bedraagt 37 tot 43 cm. De staart is 15 tot 19 centimeter lang en hun gewicht is 550 tot 800 gram, waarbij de mannetjes aanzienlijk zwaarder zijn dan de vrouwtjes. De kop-staartlengte van vrouwtjes bedraagt 35 tot 40 cm

De vacht is extreem dicht en waterafstotend, vooral in de winter en de kleur van de vacht varieert van roodbruin tot donkerbruin tot zwartachtig waarbij de onderkant iets lichter is. De kin en de bovenlip zijn wit gekleurd. Sommige dieren hebben ook witte vlekken op de keel en borst.

Voortbeweging

Het zijn snelle en behendige dieren die goed kunnen zwemmen en duiken. Ze kunnen langs oevers rennen en één tot twee minuten onder water blijven. Tijdens het zwemmen peddelen ze tegelijkertijd met zowel de voorpoten als de achterpoten.

Wetenswaardigheden

  • Tijdens het broedseizoen zijn mannetjes agressiever ter verdediging van het territorium.
  • Europese nertsen zijn nachtdieren en zijn het meest actief rond de schemering en vóór het aanbreken van de dag.
  • Europese nertsen worden 7 tot 10 jaar oud.

Voedsel in de natuur

Europese nertsen eten veel verschillende soorten voedsel, maar jagen voornamelijk op waterdieren. Uit een onderzoek naar de maaginhoud blijkt dat ze zoogdieren (muskusratten, veldmuizen, spitsmuizen, mollen), vogels, kikkers, vissen, insecten en vegetatie eten.

Gedrag

Europese nertsen leven solitair en territoriaal en zijn het meest actief rond de schemering en vóór het aanbreken van de dag. Een vrouwtje dat samen met haar jongen leeft is de enige vorm van sociale gedrag van deze soort.

De grootte van een territorium is afhankelijk van de beschikbaarheid van voedsel. Bij een overvloed aan voedsel is een territorium niet erg groot. In gebieden met uiterwaarden met weinig voedsel is een territorium 60-100 hectare groot, maar meestal zijn ze niet groter dan 12-14 hectare.

In de zomer zijn deze gebieden kleiner dan in de winter. Langs de waterkant varieert de lengte van een leefgebied van 250 tot 2.000 meter, met een breedte van 50 tot 60 m.

Het territorium wordt afgebakend met uitwerpselen en urine. Rond de gebieden waar ze overdag verblijven zijn de markeringen beter zichtbaar, daar waar de uitwerpselen worden gedopeerd.

Europese nertsen hebben zowel een permanent hol als tijdelijke onderkomens. De eerste wordt het hele jaar door gebruikt, behalve tijdens overstromingen, en bevindt zich niet meer dan 6-10 m van de waterkant.

De constructie van het hol is niet ingewikkeld en bestaat uit één of twee gangen van 8-10 cm in doorsnede en een lengte van 1,40-1,50 meter. Deze leiden naar een nestkamer van 48 cm × 55 cm welke bekleed is met stro, mos, haren en veren. Bij zeer koud weer sluiten ze zich gedurende lange tijd op in hun hol.

Predatie

Predatoren van Europese nertsen zijn bunzingen, Amerikaanse nertsen, steenarenden, grote uilen en rode vossen.

Voortplanting in de natuur

Het paarseizoen loopt van februari tot maart. Na een draagtijd van ongeveer 35 tot 72 dagen worden de jongen in de maanden april en mei geboren. Per worp worden tussen de twee en zeven jongen geboren, maar meestal zijn het er vier of vijf. De grote variatie in de draagtijd kan te wijten zijn aan een vertraagde implantatie.

Bij de geboorte zijn mannetjes ongeveer 7,39 cm lang en wegen ze 8,4 gram. Vrouwtjes zijn bij de geboorte gemiddeld 7,19 cm lang en wegen 7,6 gram.

Na 4 weken gaan de oogjes open en na 23 tot 27 dagen kunnen ze horen. Ze krijgen na 15 tot 17 dagen tanden die ze wisselen na 60 tot 72 dagen.

De jongen worden na ongeveer 57 dagen gespeend en beginnen dan met het zoeken en vangen van prooien. Ze beginnen zich te verspreiden na ongeveer 2,5 tot 4 maanden.

Vrouwtjes zijn meerdere malen bronstig tijdens het paarseizoen en zijn, net als de mannetjes, na ongeveer 1 jaar geslachtsrijp.

Europese nertsen worden 7 tot 10 jaar oud.

Bedreiging

De populaties van Europese nertsen zijn zowel om ecologische als commerciële redenen achteruit gegaan. Deze soort werd in 1988 als kwetsbaar geplaatst op de Rode Lijst van de IUCN. In 1994 bleek uit nader onderzoek naar de achteruitgang dat de status bedreigd was bereikt en sinds 2011 staat de Europese nerts als ernstig bedreigd (kritiek) op de lijst.

De belangrijkste reden voor het teruglopen van de populaties is de commerciële vangst voor het bont. Ze hebben echter ook te lijden van waterverontreiniging en de bouw van waterkrachtcentrales.

De introductie van Amerikaanse nertsen heeft ook een negatieve invloed gehad op de populaties van de Europese nertsen.

Een recente studie meldde dat er ongeveer 25.000 Europese nertsen in Rusland zijn, en dat het totale populatie in de wereld zelfs minder dan 30.000 dieren is.

Er is een begin gemaakt met de introductie van Europese nertsen op de Koerilen-eilanden en in Tadzjikistan. Er zijn ook ongeveer 2.000 Europese nertsen aangetroffen in Frankrijk en ongeveer 1.000 in Noord-Spanje. In een poging de Europese nertsen te redden, hebben Britse en Estse biologen een broedpopulatie op een eiland in de Oostzee gevestigd.

Bronnen