Beschrijving Europese kraanvogel

Leefgebied

Europese kraanvogels komen voor in Noord- en West-Europa, heel Eurazië, het noorden van Mongolië, Noord-China en Oost-Siberië. In de winter komen ze vooral voor in Frankrijk,het noorden en oosten van Afrika, India en Zuid- en Oost-China. In broedseizoen leven Europese kraanvogels in boomloze moerassen, veengebieden, heidevelden en natte gebieden met rietvelden. Buiten het broedseizoen komen ze vooral voor in open gebieden, zoals moerassen, lagunes, droge graslanden en landbouwgebieden.

Uiterlijk

Het grootste gedeelte van het lichaam is grijs. Op de kruin is een rode vlek zichtbaar. Een witte streep loopt achter de ogen langs. De kin, de keel en een gedeelte van de nek zijn zwart tot donkergrijs. De vleugels zijn net als de poten grijs tot zwart. De snavel is licht gekleurd en is relatief korter dan bij reigers en ooievaars.

Voortbeweging

De Europese kraanvogel vliegt met een gestrekte nek en regelmatige, langzame maar krachtige vleugelslagen, afgewisseld met lange zweefvluchten. Als hij loopt doet hij dit langzaam en bedachtzaam.

Wetenswaardigheden

  • Europese kraanvogels hebben op de kruin een rode vlek en achter de ogen een witte streep.
  • Hij vliegt met een gestrekte nek.
  • Net als alle andere kraanvogels dansen Europese kraanvogels.

Voedsel in de natuur

In de natuur zoekt de Europese kraanvogel lopend voedsel op de grond in ondiep water of vegetatie. Hij eet voornamelijk plantendelen zoals wortels, wortelstokken, stengels, bladeren, vruchten en zaden. Ook ongewervelde (insecten, slakken, wormen) en gewervelde dieren (hagedissen, slangen, knaagdieren) zijn een lekkernij voor deze kraanvogel.

Gedrag

Net als alle andere kraanvogels dansen Europese kraanvogels. Dit dansen houdt gedrag in zoals buigen, springen, rennen, gras uit de grond trekken en met de vleugels wapperen. Het dansen versterkt de band tussen het mannetje en het vrouwtje.

Voortplanting in de natuur

Het vrouwtje legt meestal twee eieren, deze eieren worden door zowel het vrouwtje als het mannetje uitgebroed. Na 28 tot31 komen de eieren uit. Het mannetje verdedigt het nest tegen eventueel gevaar terwijl het vrouwtje voor de jongen zorgt. De jongen vliegen voor het eerst na 65 tot 70 dagen.

Bedreiging

Europese kraanvogels worden bedreigd door afname en verkleining van hun leef- en broedgebied. Vooral natte gebieden worden gedraineerd zodat er bijvoorbeeld gebouwd kan worden. Hierdoor wordt het voor Europese kraanvogels steeds moeilijker om ergens te broeden.

Bronnen:

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.