Beschrijving diamantsteur

Leefgebied

De diamantsteur komt van oorsprong voor in de Kaspische Zee, de Zwarte en de zee van Azov. Bij de Kaspische Zee paait deze steur in de rivieren de Oeral en de Wolga. Bij de Zwarte Zee paait hij in de benedenloop van de Donau en de Rioni.

Landen waar diamantsteuren leven zijn Azerbeidzjan, Bulgarije, Kroatië, Georgië, Hongarije, Iran, Kazakhstan, Moldavië, Roemenië, Rusland, Servië, Slowakije (tot Bratislava), Turkije, Turkmenistan en Oekraïne. Ze is echter in bijna heel Europa geintroduceerd

Ze leeft zowel in zoet water als zout water. In zee komt deze steur het meest voor in ondiepe kustgebieden en estuariene zones. In zoet water komt de diamantsteur voornamelijk voor in diepe delen van matig- tot snelstromende grote rivieren.

Uiterlijk

De diamantsteur behoort tot een oude en unieke groep van beenvissen die uit de tijd van de dinosaurussen stammen en die nog steeds op het noordelijk halfrond rondzwemmen. De bek zit aan de onderkant van de kop. Tussen de korte snuit en de bek zitten drie paar gladde bekdraden die samen met zijn reuk gebruikt worden om voedsel op te sporen op bodem van de riveir of op de zeebodem.

Deze steur heeft vijf rijen witte beenplaten: 7-19 op de rug,  24-44 aan de zijkanten en 6-13 aan elke kant van de buik. Achter de rugvin en de anaalvin zitten geen beenplaten. De rug is olijfachtig grijs. De zijkanten zijn lichter van kleur en de buik is wit. De onderlip is in het midden onderbroken. Verder valt op dat de bovenste staartlob veel groter is dan de onderste. De vinranden zijn wit.

Deze vis die uit de prehistorie stamt kan wel 4 meter lang worden en kan 160 kg zwaar worden. Maar meestal wordt deze steurensoort niet groter dan 2.40 meter met een gewicht van 115 kg.

Voortbeweging

Steuren kunnen alleen maar voorruit zwemmen. Ze zijn veel minder wendbaar dan andere vissen.

Wetenswaardigheden

De diamantsteur heeft vijf rijen beenplaten.

Voedsel in de natuur

De diamantsteur voedt zich met weekdieren, schaaldieren en kleine vissen zoals grondels, ansjovis en sprot.

Gedrag

Deze vis leeft meestal solitair, maar tijdens de winterslaap en de paaitijd ook in scholen.

Predatie

Door zijn grootte heeft de diamantsteur geen natuurlijke vijanden.

Voortplanting in de natuur

Mannetjes planten zich om de 2 tot 3 jaar voort als ze minimaal 8 tot 13 jaar oud zijn. Vrouwtjes planten zich om de 4 tot 6 voort als ze 10 tot 16 jaar zijn geworden.

Ze zijn anadroom, dat wil zeggen dat het vissen zijn die vanuit zee de rivieren optrekken om te paaien. De volwassen vissen trekken in het voorjaar naar de zoetwater paaiplaatsen in de rivieren van de Kaspische Zee, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Diamantasteuren paaien bij een watertemperatuur van 9-11 graden C. Ze schieten kuit op steen- en grindbodems in deze grote en diepe rivieren met een sterke stroming van 1-1,5 meter per seconde. 

De larven trekken in mei en juni stroomafwaarts. De jongen groeien erg snel tot 30 cm per jaar. Alleen de Belugasteur groeit nog sneller. De jonge exemplaren verhuizen, voordat ze in hun eerste zomer naar zee trekken, eerst naar ondiepe wateren. Ze blijven in de zee tot ze volwassen zijn.

Diamantsteuren kunnen 48 jaar worden.

Bedreiging

Diamant steuren planten zich maar langzaam voort waardoor ze extra kwetsbaar zijn door bijvangst in de visserij. Bovendien zijn de meeste paaiplaatsen verloren gegaan als gevolg van de bouw van dammen in rivieren. De Kaspische bekken heeft sinds de jaren 1950, voornamelijk als gevolg van de bouw van waterkrachtcentrales, 70% van de paaigronden verloren. De Oeral is nu de enige rivier in het bekken met niet gereguleerde stroom.

De vraag naar zowel vlees als kaviaar is een grote bedreiging voor bijna alle soorten steuren. De kaviaar van de Russische steur behoort tot de meest gewilde. 

Bronnen

Encyclopedia Of Live: "Acipenser gueldenstaedtii" Encyclopedia of Life, available from https://eol.org/pages/46568062 Accessed 29 Nov. 2014
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Russian_sturgeon&oldid=632436858

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.