De spinachtigen (Arachnida) vormen een klasse van de geleedpotigen met als de bekendste groep de echte spinnen. Ze hebben 4 paar poten en meestal een in tweeën gedeeld lichaam; kop en borststuk zijn gefuseerd tot cephalothorax of simpelweg kopborststuk. De lichaamslengte van spinachtigen varieert van kleiner dan 1 millimeter (mijten en teken) tot 23 centimeter (schorpioen). De mannetjes zijn meestal kleiner dan de vrouwtjes. Zweepstaartschorpioenen, bastaardschorpioenen en schorpioenen hebben ook krachtige vangwerktuigen ontwikkeld. De laatste twee groepen zijn tevens giftig, de minuscule bastaardschorpioenen hebben gifklieren in de scharen, schorpioenen in de bekende gifstekel.

Taxonomie

De klasse bestaat uit de volgende ordes van nog levende dieren:

 • Amblypygi (Zweepspinnen)
 • Araneae (Echte spinnen)
 • Holothyrida
 • Ixodida (Teken)
 • Mesostigmata (Roofmijten)
 • Opilioacarida
 • Opiliones (Hooiwagens)
 • Palpigradi
 • Pseudoscorpiones (Bastaardschorpioenen)
 • Ricinulei (Capucijnspinnen)
 • Sarcoptiformes
 • Schizomida
 • Scorpiones (Schorpioenen)
 • Solifugae (Rolspinnen)
 • Thelyphonida (Zweepstaartschorpioenen)
 • Trombidiformes

Bron: Spinachtigen. (2021, oktober 28). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 08:07, oktober 28, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spinachtigen&oldid=60243960.

Creative Commons License
Dit werk is valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie

Spinnen (Araneae) zijn een orde van geleedpotigen die behoren tot de klasse van de spinachtigen (Arachnida). Andere spinachtigen worden ook wel met 'spin' aangeduid, zoals de zeespinnen en de zweepspinnen. De vertegenwoordigers van de orde Araneae worden daarom ook wel 'echte spinnen' genoemd om ze van de andere groepen te onderscheiden.

Er zijn tegenwoordig ruim 42.000 verschillende soorten spinnen beschreven. Spinnen hebben een wereldwijde verspreiding en kennen een grote variatie in lichaamsbouw, gedrag en voedselspecialisatie. Er zijn niet alleen zeer vele soorten spinnen, maar binnen een soort is de populatiedichtheid vaak ook erg hoog. Spinnen worden verdeeld in twee basale groepen: de tangkakigen (Araneomorphae) en de rechtkakigen of vogelspinachtigen (Mygalomorphae).

Spinnen zijn terrestrisch; het zijn typische landbewoners die levende prooidieren eten welke in de regel gevangen worden met behulp van spinsel. Veel spinnen maken een vangweb en zijn passieve jagers; ze wachten tot een prooidier in het web verstrikt raakt waarna de prooi wordt buitgemaakt. Andere spinnen jagen actief op prooien of wachten vanuit een hinderlaag. Spinnen ruimen grote hoeveelheden insecten op, vooral vliegen en muggen. Een aantal spinnen heeft zich gespecialiseerd in het vangen van andere dieren zoals op het land levende kreeftachtigen, sprinkhanen, mieren of andere spinnen.

Spinnen zijn er in diverse vormen, kleuren en maten. Een aantal tropische soorten wordt groter en heeft soms bonte kleuren, een markante lichaamsvorm of karakteristieke uitsteeksels. De meeste spinnen hebben echter een goede camouflage. Een aantal spinnen is zo sterk gecamoufleerd dat ze niet meer als zodanig te herkennen zijn. Voorbeelden zijn spinnen die lijken op dierlijke uitwerpselen of plantendelen zoals bladeren en takjes. Er zijn ook soorten die andere dieren zoals wespen of mieren imiteren.

De meeste spinnen blijven klein en hebben een lichaamslengte -exclusief poten- van ongeveer een centimeter. De kleinste spinnensoorten worden niet langer dan één millimeter. De grootste soorten kunnen een spanwijdte van de poten hebben van meer dan 25 centimeter.

In België en Nederland leven bijna 700 verschillende soorten spinnen. Een aantal spinnen komt zeer algemeen voor en is bij het grote publiek bekend. Voorbeelden zijn de huisspin en de trilspin die in huizen leven en in tuinen komt de kruisspin algemeen voor. Sommige spinnen zijn echter zeldzaam en worden door wetgeving beschermd, een voorbeeld is de lentevuurspin.

Bron: Spinnen (dieren). (2021, november 29). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 11:47, november 29, 2021 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spinnen_(dieren)&oldid=60436659.

Creative Commons License
Dit werk is valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie