Beschrijving Chinese kraanvogel

Leefgebied

De Chinese kraanvogel broedt in Zuidoost-Rusland, Noordoost-China en op het oostelijke deel van het Japanse eiland Hokkaido. De vogels uit Rusland en China overwinteren in de delta van de Gele Rivier, de kust van Jiangsu en de gedemilitariseerde zone tussen de beide Korea's. De populatie op Hokkaido migreert niet. De totale populatie wordt geschat op slechts 1.700 volwassen exemplaren.

Van alle soorten in zijn familie is de Chinese kraanvogel het best aangepast aan leven in het water. Hij broedt bij voorkeur in moerassen met diep water, ver weg van menselijk invloed. Tijdens het overwinteren verblijft de vogel in draslanden en landbouwgebieden.

Uiterlijk

De Chinese kraanvogel is een grote witte vogel met een hoogte van circa 150 cm en een massa van ongeveer 7,5 kg. Het is een van de grootste en zeldzaamste kraanvogelsoort. De kop en de nek zijn zwart, met uitzondering van een kale, rode plek bovenop de kop en een witte band die beide ogen via de achterkant verbindt. De vleugels zijn gedeeltelijk zwart. Bij de mannetjes zijn de wangen, de keel en de nek ook zwart, terwijl deze bij de vrouwtjes parel-grijs zijn. Bij jonge vogels ontbreekt de rode plek op de kop.

Wetenswaardigheden

  • Deze vogel wordt in het Verre Oosten als heilig beschouwd en als symbool van trouw, geluk, liefde en lange levensduur.
  • In geval van agressie kunnen deze vogels de rode plek op hun kop laten opzwellen.
  • Chinese kraanvogels verspreiden een speciale olie over hun veren die afkomstig is van een klier bovenaan hun staart. Hiermee blijven de veren in goede conditie.
  • De snavels van deze dieren zijn erg scherp. Deze gebruiken ze als speer op prooien te vangen.

Voedsel in de natuur

Deze kraanvogelsoort is omnivoor. Het dierlijk voedsel bestaat hoofdzakelijk uit kleine zoogdieren, amfibieën, vissen, insecten en wormen. Het plantaardige voedsel bestaat hoofdzakelijk uit bladeren, zaden, granen, noten, waterplanten en groenten.

Gedrag

Chinese kraanvogels gebruiken een dans om met elkaar te communiceren. Deze prachtige dans versterkt de band tussen een paartje. Ze gaan meestal een band aan met een soortgenoot voor het leven. Door de paringsdans blijft de band tussen deze twee dieren in stand.

Door middel van een luide contactschreeuw kunnen ze andere soortgenoten laten weten waar ze zich bevinden. De schreeuw van de jongen klinkt veel luider en agressiever dan die van de volwassen vogel. Dit helpt hen om aandacht te krijgen in geval van nood.

Predatie

De Chinese kraanvogels zijn grote vogels die voor de meeste roofdieren op tijd weg kunnen vliegen. Met hun scherpe snavels kunnen ze zich ook goed verdedigen.

Voortplanting

De vogels broeden in het voorjaar en in de zomer. Ze bouwen hun nest van riet en gras op natte grond of in ondiep water. Het legsel bestaat gewoonlijk uit twee eieren, die door beide ouders in 29 tot 34 dagen uitgebroed worden. Meestal wordt er maar één jong met succes grootgebracht. Een paar dagen nadat de eieren zijn uitgekomen, zijn de jongen in staat om hun ouders te volgen op trips om voedsel te zoeken. Na zo'n 70 dagen vliegen de jongen uit. Na drie jaar zijn deze vogels geslachtsrijp. Paartjes blijven hun hele leven trouw aan elkaar. In de natuur kunnen deze vogels 30 jaar worden. in gevangenschap kunnen ze echter wel 60 jaar worden.

Bedreiging

Het voortbestaan van deze vogels wordt bedreigd. De voornaamste bedreiging bestaat uit het verlies van leefgebied, de wetlands, in de broed- en overwinteringgebieden. Deze gebieden worden steeds meer ingezet voor de landbouw en in mindere mate ook voor industrie en economische ontwikkelingen. In het begin van de 20ste eeuw waren deze vogels in Japan bijna uitgestorven door de jacht.

Bronnen:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.