Beschrijving bruine hokko

Leefgebied

De bruine hokko is alleen te vinden in ongerepte regenwouden van Zuid-Mexico tot aan Noordwest-Ecuador. Ze komen voor van de kustlijn tot aan een hoogte van ongeveer 700 meter in Ecuador, maar in Panama en Guatemala soms tot wel 1900 m boven zeeniveau.

Uiterlijk

Het mannetje is 87 tot 92 cm lang en weegt 3,6 tot 4,8 kg, het vrouwtje is 78 tot 84 cm lang en weegt 3,1 tot 4,27 kg. De bruine hokko is met deze afmetingen de grootste soort van de sjakohoenders en hokko's. Het mannetje is in zijn geheel donker van kleur en heeft een licht- tot donkergele knobbel op de snavel. Op de kop heeft het mannetje een kuif met zwarte gekrulde veren.

Het vrouwtje is bruin van kleur, de staart is zwart met smalle witte strepen over de breedte van de staartveren. Vanaf de hals gaat het bruin over in zwart. De kop heeft witte stippels. De kuif van het vrouwtje heeft ook witte vlekken. Er zijn nog twee andere kleurvarianten van het vrouwtje. De poten zijn grijs van kleur, de snavel hoornkleurig geel tot grijs.

Wetenswaardigheden

  • De bruine hokko is de grootste hokko van zijn soort. 
  • De eieren van de bruine hokko behoren, met een afmeting van 9.1 bij 6.7 cm, tot de grootste van de vogels uit de regenwouden en kunnen de grootte van een handpalm van een volwassen man bedragen.

Voedsel in de natuur

Het voedsel van de bruine hokko bestaat uit vruchten, bessen, zaden en grote insecten en kleine dieren.

Predatie

Bekende predatoren zijn ocelots en bonte kuifarenden. Wanneer een predator in de buurt van net nest komt, proberen de ouders deze af te leiden en weg te lokken, waarbij ze net doen alsof ze gewond zijn.

Gedrag

De hokko leeft voornamelijk op de grond waarbij ze al scharrelend naar voedsel zoeken. Wanneer de schemering nadert zoekt de bruine hokko een stekje in de bomen om de nacht door te brengen.

Bruine hokko's zijn monogame vogels; ze blijven hun hele leven bij elkaar. Bij gevaar waarschuwt het mannetje, en slaan de vogels op de vlucht. Zoals bijna alle hoendersoorten geven ze de voorkeur aan wegrennen in plaats van wegvliegen. Op deze vogel wordt overmatig gejaagd om zijn smakelijke vlees.

Voortplanting

Bruine hokko's zijn monogame vogels die hun hele leven bij elkaar blijven. De broedperiode loopt van april tot en met mei. Het vrij grote nest wordt gebouwd in een boom, en wordt gemaakt van dunne takken en bladeren. In totaal legt het vrouwtje maar 2 eieren per leg. Het vrouwtje broedt de eieren in 28 tot 30 dagen uit. Het mannetje houdt de omgeving in de gaten. Na 20 dagen vliegen de jongen uit. 

Er wordt maar 1 keer per jaar gebroed. Helaas redden veel kuikens het niet waardoor het moeilijk is voor de populatie om te herstellen van bijvoorbeeld overbejaging. In gevangenschap kunnen bruine hokko's 24 jaar worden.

Bedreiging

De bruine hokko heeft een bedreigd en versnipperd type leefgebied en daardoor is de kans op uitsterven aanwezig. De grootte van de populatie werd in 2012 door BirdLife International geschat op 10 tot 60 duizend individuen en de aantallen nemen af. De vogel wordt sterk bejaagd en het leefgebied wordt aangetast door ontbossing waarbij bos wordt omgezet in gebied voor agrarisch gebruik. Om deze redenen staat deze soort als kwetsbaar op de Rode Lijst van de IUCN 

Bronnen:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.