Beschrijving boomkwartel

Leefgebied

Boomkwartels komen voor van het zuidoosten van Ontario tot in Midden-Amerika. De meeste populaties leven in het oosten van de Verenigde Staten en Mexico. Ze komen ook op Cuba voor. Afzonderlijke populaties komen voor in Washington, Oregon, Idaho en het noordwesten van Mexico.

Ze leven op akkers en steppen in lage struiken of bomen. Ze hebben een duidelijke voorkeur voor secundaire vegetatie op recentelijke verbrande gebieden.

Uiterlijk

Boomkwartels zijn kleine vogels van ongeveer 24 tot 28 cm lang en wegen 140 tot 170 gram. Ze hebben afgeronde vleugels en een vierkante staart. De spanwijdte bedraagt 33 tot 38 cm.

Volwassen mannetjes hebben in tegenstelling tot vrouwtjes, witte strepen op de kop en de keel. Bij de vrouwtjes zijn deze strepen vaalgeel. Op de vleugels van de mannetjes zitten scherpe zwarte markeringen die bij de vrouwtjes ontbreken. De aanzet van snavel is bij mannetjes zwart en bij vrouwtjes geel. Verder zien beide seksen er hetzelfde uit. De kleur van de borst is wit en roodbruine geschubd met zwarte randen.

Voortbeweging

Boomkartels vliegen maar over korte afstanden. Meestal duurt zo'n vlucht niet langer dan 5 seconden. Ze brengen dan ook te meeste tijd op de grond door. 

Voedsel in de natuur

Hun voedsel bestaat in hoofdzaak uit insecten, bessen, groene bladeren en zaden. Ongeveer 15% van hun voedsel is dierlijk. In het vroege voorjaar vormen bladeren een belangrijke bron van vitaminen. Het eten van insecten is belangrijk in de lente en de zomer. In verband met het leggen van eieren eten vrouwtjes meer insecten dan mannetjes. In de zomer is het eten van fruit belangrijk voor de koolhydraten die daarin zitten. In de herfst en de winter eten ze voornamelijk zaden en peulvruchten. De jongen zijn volledig afhankelijk van insecten als voedsel.

Gedrag

Boomkwartels zijn dagdieren. Ze foerageren voornamelijk vroeg in de ochtend en laat in de middag. Het zijn geen trekvogels. Vooral in gebieden waar voldoende voedsel is verblijven ze het hele jaar. Ze maken verschillende geluiden voor bijvoorbeeld het vinden van voedsel, de voortplanting en het waarschuwen tegen predatoren.

Predatie

Predatoren zijn mede de oorzaak van grote sterfte onder boomkwartels. Natuurlijke vijanden van de boomkwartel zijn Coopers sperwers, gewone wasberen, Virginiaanse opossums, gestreepte stinkdieren en vossen. 

Voortplanting

Oorspronkelijk werd aangenomen dat boomkwartels monogaam waren, maar er is nu duidelijk bewijs dat tijdens het broedseizoen zowel de mannetjes als de vrouwtjes met meerdere partners paren. De balts en de vorming van paartjes begint in Zuid-Texas al in februari. Het broedseizoen valt samen met de regenperiode wanneer de vegetatie begint te groeien. Het broedseizoen loopt hoofdzakelijk van mei tot augustus. In Zuid-Texas zijn in november en december zelfs nog broedende paartjes waargenomen.

Boomkwartels broeden jaarlijks, hoewel ze dan soms wel drie broedsel hebben, en zijn na 1 jaar geslachtsrijp. Nesten die voor het broeden zijn vernield worden hersteld, maar broedsel dat verloren gaat wordt niet vervangen. De nesten, ter grootte van een softbal, worden op de grond van dood gras gemaakt en liggen verscholen onder vegetatie.

Vanaf de dag dat het nest is gebouwd wordt er één ei per dag gelegd. In totaal bestaat het legsel uit 12 tot 24 eieren die in 23 dagen worden uitgebroed. Beide partners belasten zich met het broeden. Maar het komt ook voor dat alleen het mannetje broedt en het vrouwtje opnieuw eieren legt in een ander nest.

Zodra de eieren zijn uitgekomen zijn de jongen al in staat om de ouders achterna te lopen. Beide ouders verzorgen de jongen tot ze na 2 weken zelfstandig zijn.

Bedreiging

Boomkwartels hebben een korte levensduur en een hoog sterftecijfer. In het eerste jaar sterft 80% van de vogels en de rest wordt meestal niet ouder dan 5 jaar. Het hoge sterftecijfer wordt veroorzaakt door hevige sneeuwval een langere periodes van kou. Mede door het verlies van habitat als gevolg van grootschalige landbouw, neemt de populatie af. Hierdoor zijn boomkwartels door de IUCN geclassificeerd als "Bijna bedreigd (NT)"

Bronnen:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.