BeverAuthor: Per Harald Olsen,
License: CC BY-SA 3.0


   Leefgebied beverBatbold, J., Batsaikhan, N., Shar, S., Amori, G., Hutterer, R., Kryštufek, B., Yigit, N., Mitsain, G. & Muñoz, L.J.P. 2008. Castor fiber. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2. Accessed on 25 April 2012.   BeverAuthor: Groucho M,
License: Public domain


De bever in Nederland en België

In Nederland leven een aantal gescheiden populaties die qua aantal groeien en qua leefgebied naar elkaar toegroeien. Na een herintroductie in Nederland in 1988 komt de bever voor in de Biesbosch en de Gelderse poort. Ook leven er dieren langs de Maas, mogelijk vanuit de Biesbosch en de Gelderse poort, of vanuit België, waar ook een groot aantal leeft.

Ook in België is een herintroductie geweest in de jaren 90. Er zijn toen 100 bevers uitgezet in de omgeving van Wibrin, een deelgemeente van Houffalize in de Belgische Ardennen. In 2009 leven er ongeveer 900 bevers in de Ardennen.

Flevoland

In Flevoland is een aantal bevers ontsnapt uit Natuurpark Lelystad. Ook deze dieren doen het goed. In 2005 werd door Staatsbosbeheer gemeld dat er 14 burchten zijn in Flevoland. Tijdens een telling in 2011 zijn er 74 bevers geteld, maar volgens de deskundigen zouden het er ook meer dan 100 kunnen zijn omdat tijdens zo'n telling nooit alle bevers geteld kunnen worden.

Biesbosch

In de Biesbosch zijn tussen 1988 en 1992 42 bevers uitgezet. De eerste exemplaren waren afkomstig uit het Elbegebied in het voormalige Oost-Duitsland. Er leefden na een aanvankelijk moeizame start vanaf 1988, met veel sterfte, in het jaar 2000 circa 100 exemplaren. De Biesbosch blijkt geen ideale biotoop: de beverterritoria zijn er groot (een teken dat er per oppervlakte-eenheid niet zoveel te eten te vinden is) en in dode bevers wordt erg veel cadmium in de lever en de nieren aangetroffen, afkomstig uit de wilgenbast die het hoofdbestanddeel van hun dieet in de Biesbosch uitmaakt. Wilgen concentreren dit zware metaal uit de bodem. Ook worden er in de Biesbosch belangrijk minder jongen geboren dan op andere locaties, zodat de populatie maar langzaam groeit. De maximaal te handhaven beverpopulatie voor de Biesbosch wordt geschat op circa 190 exemplaren. In februari 2005 is er uitbreiding in de Avelingen richting Gorinchem geconstateerd.

Gelderse poort

In de Gelderse poort leefden in 2000 circa 80 exemplaren.

Maas

Sinds 2002 zijn er ook op verschillende plekken in het Nederlands Limburgse Maasdal en belendende beekdalen bevers uitgezet. Deze breiden zich zowel in noordelijke als zuidelijke richting uit en kunnen in de nabije toekomst contact maken met bevers vanuit België die vanuit het zuiden oprukken.

Hunzevallei

Eind 2008 is begonnen met de introductie van de bever in de Hunzevallei en het Zuidlaardermeergebied op de grens van de provincies Drenthe en Groningen. Het doel is dat de bever na de Hunzevallei ook de Noord-Drentse en Groninger beekdalen zal koloniseren.

Dijlevallei

In de Dijlevallei onder Leuven in Vlaanderen en Wallonië komen ook bevers voor, deze zijn afkomstig van een uitzetproject in Wallonië in 2000 en een in Vlaanderen in 2003.

Toekomst

Anno 2005 wordt de totale populatie in Nederland door Staatsbosbeheer op 200 exemplaren geschat en is groeiende. De bever staat (nog) op de rode lijst met de status 'gevoelig'. Mogelijk zullen de deelpopulaties op elkaar gaan aansluiten en op die in België.

Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Bever_%28soort%29

Creative Commons License
Dit werk is valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie