Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Wetland

Drasland (Engels: wetland) is laagland dat permanent of tijdelijk verzadigd is/wordt door opkomend water. Het is dus een gebied op de grens tussen landelijk en waterrijk gebied, gebied dat zeer verschillend doch zeer afhankelijk is van beide.

Synoniemen - wetland,drasland,draslanden

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie