Thorax

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Thorax

Het borststuk of thorax van een insect bevindt zich tussen de kop en het achterlijf. Het bestaat uit drie segmenten en de bouw ervan hangt samen met de voortbeweging. Aan ieder segment zit links en rechts een poot; aan de laatste twee segmenten zit bij gevleugelde insecten links en rechts een vleugel.

Synoniemen: Borststuk

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie