Taiga

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Taiga

De gebieden die met 'taiga' worden aangeduid, vormen samen het grootste bosgebied op aarde: het omvat grote delen van Scandinavië, Canada, Rusland en Mongolië. Het is het noordelijkste gebied waar (merendeels) naaldbomen, en de daarvan afhankelijke diersoorten en vegetatie, kunnen overleven.

 

Tachtig procent van de bomen in de vochtige bosgebieden van de taiga bestaat uit dennen, sparren, zilversparren en lariksen. Deze bomen zijn, in tegenstelling tot de meeste loofbomen, uitstekend tegen de strenge winters bestand. Echter ook loofbomen als berken, enkele soorten populier, wilgen en lijsterbes komen er voor

Bron: Taiga, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Taiga&oldid=55793286 (het laatst bezocht maart 5, 2020).

Synoniemen: boraal wud,Taiga's

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie