Tactiele prikkels

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Tactiele prikkels

De tastzin (of aanrakingszin) is het vermogen van een organisme om aanraking of druk waar te nemen. Waarnemen met dit zintuig heet voelen.

Bron: Tastzin. (2019, oktober 30). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 10:50, oktober 30, 2019 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tastzin&oldid=54919380.

Synoniemen: tastzin,tactiele

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie