Tactiele prikkels

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Tactiele prikkels

De tastzin (of aanrakingszin) is het vermogen van een organisme om aanraking of druk waar te nemen. Waarnemen met dit zintuig heet voelen.

Bron: Tastzin. (2019, oktober 30). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 10:50, oktober 30, 2019 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tastzin&oldid=54919380.

Synoniemen: tastzin,tactiele

Zoek

Taxonomie