Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Tactiele prikkels

De tastzin (of aanrakingszin) is het vermogen van een organisme om aanraking of druk waar te nemen. Waarnemen met dit zintuig heet voelen.

Bron: Tastzin. (2019, oktober 30). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 10:50, oktober 30, 2019 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tastzin&oldid=54919380.

Synoniemen - tastzin,tactiele
Taiga

De gebieden die met 'taiga' worden aangeduid, vormen samen het grootste bosgebied op aarde: het omvat grote delen van Scandinavië, Canada, Rusland en Mongolië. Het is het noordelijkste gebied waar (merendeels) naaldbomen, en de daarvan afhankelijke diersoorten en vegetatie, kunnen overleven.

 

Synoniemen - boraal wud,Taiga's
Tenreks

Tenreks (Tenrecidae) zijn een familie van zoogdieren binnen de orde Afrosoricida. Tenreks werden, net als goudmollen, de andere familie van de orde, vroeger tot de insecteneters gerekend. Moleculair genetische onderzoeken hebben aangetoond dat ze tot de, qua uiterlijk uiterst heterogene, superorde Afrotheria behoren. Die indeling wordt echter nog steeds betwist door biologen die meer aan morfologie hechten.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ downloaded 5 December 2018

Terrestrisch

Op de grond levend

Synoniemen - terrestrisch
thermocline

De thermocline, spronglaag of inversielaag is de aanduiding van een overgang tussen twee lagen water met verschillende temperatuur en dichtheid, bijvoorbeeld in meren of oceanen.

Het water onder de thermocline heeft een andere temperatuur dan de laag erboven. De dichtheid van water verloopt niet-lineair met de temperatuur; water heeft zijn grootste dichtheid bij 4°C, bij hogere of lagere temperatuur is de dichtheid lager, waardoor de lagen alleen op contactvlak mengen.

Bron: Thermocline. (2017, november 22). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 17:42, januari 04, 2022 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermocline&oldid=50417530.

Synoniemen - spronglaag, inversielaag
Thorax

Het borststuk of thorax van een insect bevindt zich tussen de kop en het achterlijf. Het bestaat uit drie segmenten en de bouw ervan hangt samen met de voortbeweging. Aan ieder segment zit links en rechts een poot; aan de laatste twee segmenten zit bij gevleugelde insecten links en rechts een vleugel.

Synoniemen - Borststuk
Toendra

Een toendra is een gebied zonder hoge plantengroei grenzend aan een poolgebied. De begroeiing bestaat uit grassen, mossen, korstmossen en dwergstruiken. In de WWF-indeling van 's werelds ecoregio's vormen de toendraregio's het elfde bioom.

Bron: oendra, https://nl.wikipedia.org/ (het laatst bezocht maart 29, 2020).

Synoniemen - Toendra's
Torpor

Torpor (Latijn: verlamming, bewegingloosheid) is een toestand van verminderde fysiologische activiteit die wordt waargenomen bij enkele kleine zoogdieren en vogels. Het wordt over het algemeen gekenmerkt door een sterk verlaagde lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling en stofwisseling. Torpide dieren zijn volledig inactief en over het gehele lichaam verstijfd. Op externe prikkels reageren zij nauwelijks. Op deze manier besparen zij energie in tijden van voedselschaarste, droogte of extreme temperaturen. De duur van de torpor loopt uiteen van enkele dagen tot weken. Sommige dieren ondergaan een dagelijkse torpor die korter dan 24 uur duurt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ downloaded 5 December 2018

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie