Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Sacculated

Een reeks verschillende secties hebbend (langoeren hebben drie secties in hun maag).

Sclerofylle vegetatie

Sclerofylle vegetatie is een vegetatie die wordt gekenmerkt door sclerofylle planten: planten met kleine, harde, groenblijvende bladeren, korte afstand tussen bladeren langs de stengels en takken en bladeren die parallel of schuin georiënteerd staan op het zonlicht. 

Bron: Sclerofylle vegetatie. (2020, september 10). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 09:49, juli 27, 2022 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sclerofylle_vegetatie&oldid=57097456.

Synoniemen - Sclerofylle
Secundair bos

Secundair bos is bos dat opnieuw gegroeid is nadat het primaire bos in ernstige mate verstoord is, bijvoorbeeld door bosbrand, insectenplagen, ontbossing of stormschade. Secundair bos kan in sommige gevallen weer de karakteristieken van primair bos krijgen, een proces dat echter 40 jaar tot enkele eeuwen kan duren. In de tropen bereikt het meeste secundaire bos, vanwege de onvruchtbare bodem, deze karakteristieken niet meer. In een secundair bos staan de bomen vaak dichter op elkaar dan in primair bos. Ook is er meer ondergroei. Er is ook meestal maar één boomlaag.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on 16 August 2018

Synoniemen - secondary forest, second-growth forest
sedentair

Sedentarisme of sendentarisering is een levenswijze die wordt bepaald door het verblijf op dezelfde plaats. Dit in tegenstelling tot de nomadische levenswijze waarbij wordt rondgetrokken. 

Bron: Sedentarisme. (2020, april 1). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 18:02, april 1, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sedentarisme&oldid=55984183.

Seksuele dimorfie

Seksuele dimorfie of geslachtsdimorfie is het verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes bij dezelfde diersoort. Het betreft hier niet de geslachtsorganen zelf, maar andere morfologische verschillen in lichaamsvorm, lichaamsgrootte of lichaamskleur. Dimorfie kan ook optreden bij planten, zoals bij sommige varens.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on August 2018

Synoniemen - Seksuele dimofisme, Sexual dimorphism, geslachtsdimorfie, seksueel dimorf
Sichuan

Sichuan is een provincie in het midden van China, bekend om haar eigen keuken en vruchtbare grond met hoge opbrengst. De provinciehoofdstad is Chengdu. Het Sichuanhua en Yubei-Hakka zijn de belangrijkste dialecten.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ (CC BY-SA 3.0)

Social grooming

Social grooming of sociale verzorging is een gedrag waarbij sociale dieren, inclusief mensen, elkaars lichaam reinigen of verzorgen. Een verwante term, allogrooming, duidt op sociale verzorging tussen leden van dezelfde soort. Verzorging is een belangrijke sociale activiteit, en een middel waardoor dieren die bij elkaar leven, sociale structuren en familiebanden kunnen onderhouden en versterken en vriendschappen kunnen sluiten. Sociale verzorging wordt ook gebruikt als middel voor het oplossen van conflicten.

Bron: https://en.wikipedia.org/ Accessed 18 August 2018

Synoniemen - Sociale verzorging, grooming
Spermatofoor

Een spermatofoor is het zaadpakketje van een mannelijk dier dat wordt afgedragen aan het vrouwelijk dier om bevruchting mogelijk te maken. Het kan gaan om uiteenlopende diersoorten, van gewervelde dieren als salamanders tot ongewervelde dieren als spinnen.

Bij de salamanders wordt de spermatofoor na een balts, die bestaat uit een soort dansje, afgezet door het mannetje die het door de cloaca afzet op het substraat. Het vrouwtje neemt het vervolgens op in haar cloaca zodat de eitjes kunnen worden bevrucht. Bij sommige insecten wordt de spermatofoor niet alleen gebruikt voor de zaadoverdracht, maar ook om de vrouwelijke cloaca af te sluiten zodat geen andere mannetjes meer met haar kunnen paren, wat een nageslacht van het eerste mannetje dat met haar paart vergroot.

Synoniemen - spermatoforen
Stigma
Een stigma of spiraculum is een ademopening van insecten en bepaalde spinnen. Het zijn de verbindingen van het tracheeënstelsel met de buitenlucht die de uitwisseling van zuurstof mogelijk maken. De stigmata zijn vaak zeer klein en zijn vaak gepositioneerd op verborgen plaatsen, zoals onder de vleugelrand.
Synoniemen - spiraculum

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie