Reportergen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Reportergen
Een reportergen is in de moleculaire biologie een gen dat vastgemaakt wordt aan een regulatorgen of een ander te onderzoeken gen in organismen, zoals bacteriën, celcultuur, dieren of planten en dat altijd aan staat.

Bepaalde genen worden gekozen als reportergen vanwege de eigenschappen die ze hebben bij hun expressie in organismen, waardoor die organismen gemakkelijk opgespoord worden of omdat het selecteerbare merkers zijn. Reportergenen worden vaak gebruikt als indicatie dat een bepaald gen, bijvoorbeeld een genconstruct, in het chromosoom voorkomt of in de cel tot expressie komt.

Bron: Reportergen. (2020, januari 30). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 18:35, januari 30, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reportergen&oldid=55567748.

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie