Pronotum

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Pronotum

Het pronotum is bij insecten het rugschild van het eerste thoraxsegment, de prothorax. Het is bij veel insecten, zoals wantsen, kevers, kakkerlakken en oorwormen flink ontwikkeld en goed zichtbaar. Het wordt veelal ook als 'halsschild' aangeduid.

Bron: Pronotum. 23 september 2021). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 10:45, februari 18, 2014 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pronotum&oldid=40521860.

Synoniemen: Pronotale

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie