Polygynie

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Polygynie

In de biologie betekent polygynie dat één mannetje met meerdere vrouwtjes paart tijdens één voortplantingsseizoen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on 15 August 2018

Synoniemen: Polygynisch, Polygyny, polygynous

Creative Commons-Licentie

Tenzij anders is aangegeven valt de inhoud van deze website onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Disclaimer

Voor deze website geldt de volgende disclaimer

Zoek

Taxonomie